Izjava o prikupljanju osobnih podataka

Molimo sve kandidate koji se prijavljuju na natječaje Udruge, da ispune Izjavu te ju prilože uz potrebnu dokumentaciju.

Izjava o prikupljanju osobnih podataka_zapošljavanje