Popis pomoćnika u nastavi – Baranja

Osnovna škola Bilje

1. Mislav Perković

2. Ružica Gernhardt

Osnovna škola Čeminac

1. Ena Sabolek

Osnovna škola Draž

1. Mario Kedmenec

Osnovna škola Jagodnjak

1. Jasenka Vuk

Osnovna škola Popovac

1. Danijel Žaja

2. Nataša Jakopec

Osnovna škola Kneževi Vinogradi

1. Saša Bjelica

2. Lilla Dobo

Osnovna škola Lug

1. Ivana Kovač

2. Valerija Čipanj

Osnovna škola Zmajevac

1. Krisztina Kodvanj

 

Popis pomoćnika u nastavi – Valpovština

Osnovna  škola Ivana Kukuljevića Belišće

1. Dora Kučera

2. Tamara Andrašić

3. Sonja Jurman

Osnovna škola M.P.Katančića Valpovo

1. Igor Paloh

2. Božica Špoljarić

Osnovna Škola “A.Harambašić” D.Miholjac

1. Ivana Marić

2. Nevena Pavošević

3. Dijana Bućanac

4. Ivona Crljenić

Osnovna škola “Matija Gubec” Magadenovac

1. Tihana Job

Osnovna škola Ladimirevci

1. Maja Mišinec

2. Maja Čavčić

Osnovna škola Petrijevci

1. Mirela Pelin

 

 

Popis kandidata za testiranje:pomoćnica/pomoćnik u nastavi – BELI MANASTIR

Testiranje kandidata održat će se u petak 26. rujna 2014. godine s početkom  u 9,00 sati u prostorijama Osnovne škole “Dr. Franjo Tuđman, Sv. Martina 16,  Beli Manastir.

POPIS KANDIDATA:

1.Jakopec Nataša

2.Kovač Ivana

3.Čipanj Valerija

4.Perković Mislav

5.Sabolek Ena

6.Žaja Danijel

7.Kedmenec Mario

8.Vuk Jasenka

9.Meštrović Vlasta

10.Bulić Marina

11.Grden Maja

12.Vujatović Predrag

13. Timko Helena

14.Petrić Marija

15.Šibalić Ana-Marija

16.Molnar Ilonka

17.Stojković Jovica

18.Gernhardt Ružica

19.Kovačević Dario

20.Kobaš Karlo

21.Marizela Mikulec

Popis kandidata za testiranje: pomoćnica/pomoćnik u nastavi – BELIŠĆE

Testiranje kandidata održat će se u petak 26. rujna 2014. godine s početkom  u 9,00 sati u prostorijama Udruge djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono”,Andrije Hebranga 12,Belišće.

POPIS KANDIIDATA:

1. Jurman Sonja

2. Kučera Dora

3.Andrašić Tamara

4.Pavošević Nevena

5.Hlavač Iva

6.Paloh Igor

7.Kupanovac Danijela

8.Jaman Nikolina

9.Špoljarić Božica

10.Čavčić Maja

11.Mišinec Maja

12.Job Tihana

13.Majdenić Anja

14.Bučanac Dijana

15.Marić Ivana

16.Crljenić Ivona

17. Piškorjanac Kristina

18.Kopić Petra

19.Falamić Valentina

20.Ćupurdija Ljiljana

21.Zečević Ivana

22.Glavica Katarina

23. Borić Maja

24.Anušić Sara

25.Birovljević Maja

26.Grubić Anita

27.Mandić Valentina

 

Humanitarna akcija za Martinu Kaluđer

U ponedjeljak 15. rujna 2014. god. u poslijepodnevnim satima predstavnici Lions Cluba Valpovo-Belišće zajedno sa svojim predsjednikom Jozom Berečićem posjetili su Udrugu Zvono i tom prilikom uručili našoj članici Martini Kaluđer prijenosno računalo. Nakon predaje poklona, Lionsi su se zadržali u Udruzi na kratkom druženju s korisnicima popodnevnog boravka.

Podsjetimo, Lions Club Valpovo-Belišće organizirao je 11. rujna 2014. god. u Valpovu humanitarnu utrku za našu članicu Martinu Kaluđer. Na utrci su sudjelovali Lions Club Valpovo-Belišće, Valpovačka ljetna liga trčanja i Udruga zdravo trčanje Osijek. Kotizacija za sudjelovanje u humanitarnoj utrci je bila 10,00 kuna, a sav prihod je išao za kupnju prijenosnog računala Martini Kaluđer.

Nastavak projekta “ZRNO”

Lokalni volonterski centar Zvono od 1. kolovoza 2014.godine nastavlja provođenje projekta pod nazivom ZRNO 2 kojeg  sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a koji je započet prošle godine.

Nositelj projekta ZRNO 2 je Udruga „Zvono“- Lokalni volonterski centar, a partneri u projektu su Grad Belišće, Osnovna škola Ivana Kukuljevića Belišće i Osnovna škola Matije Petra Katančića Valpovo. Projektne aktivnosti provodit će se zaključno s 31. srpnja 2015.godine.

Opći cilj predloženog projekta Zrno 2 je  organizirati aktivnosti usmjerene na programe za  učenike osnovnih i srednjih škola kroz koje će se omogućiti bolja međugeneracijska komunikacija, uključivanje u život lokalne zajednice, povećati prilike za utjecaj na formiranje lokalnih politika te stečene kompetencije primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju.

S obzirom da su prošlogodišnje aktivnosti bile usmjerene na promoviranje volonterstva i edukaciju djece u ruralnoj sredini gradova Belišća i Valpova (područne osnovne škole i osnovne škole u manjim mjestima), nastavkom projekta ćemo na praktičan način oplemeniti njihove dosadašnje spoznaje te omogućiti provođenje volonterskih programa.

ZRNO 2 će u svojoj provedbi obuhvatiti sljedeće aktivnosti:

– Ažuriranje i nadopunjavanje  baze podataka volontera i baze podataka organizacija u LVC Zvono

– Pokretanje burze informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada

– Osnivanje volonterskih klubova u  osnovnim školama i srednjoj školi

– Djecu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi uključiti u volonterske aktivnosti za lokalnu zajednicu kroz novoformirane volonterske programe

– Inkluzivne volonterske timove uključivati u programe volontiranja

– Utemeljiti godišnju nagradu za volontere

– Osiguranje redovnog rada LVC-a (edukacije, sudjelovanja u manifestacijama, jačanje suradnje u Hrvatskoj mreži volonterskih centara)

– Osiguranje vidljivosti i medijska promidžba projekta.

Festival bundeva

Udruga Zvono i Turistička zajednica organiziraju 8. Festival bundeva koji će se održati u gradu Belišću.  Na Festivalu se izlažu i prodaju jela, pića i slastice napravljena od bundeve, izlažu medičari, proizvođači ljekovitog bilja, ulja od buče, proizvođači košara, uzgajivači lavande, prodaje se domaći sapun, proizvodi od filcane vune, zimnica te svi proizvodi nastali u kućnoj radinosti, a imaju veze s očuvanjem tradicije i tradicijskih zanata.

Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem  date podršku ovogodišnjem Festivalu bundeva koji ima za cilj poticanje razvoja socijalnog poduzetništva i zadruga.

Ovogodišnji Festival traje dva dana, 03.(petak) i 04. (subota) listopada 2014. Prvi dan Festivala namijenjen je oslikavanju prostorija udruge „Zvono“ (gosti i domaći slikari) te rezbarenju bundeva. U večernjim satima rezbarene će bundeve biti izložene  u centru grada gdje će se odvijati glazbeni program. Drugi dan Festivala, kao i do sada, izlagači izlažu i prodaju svoje proizvode uz brojne popratne sadržaje.

Ukoliko želite sudjelovati na Festivalu bundeva (predstaviti svoju organizaciju ili udrugu)  javite nam se zbog dogovora oko načina sudjelovanja (prostor, štand ili neki drugi uvjeti).

Informacije, obavijesti i prijave za sudjelovanje možete dostaviti osobno u Udrugu Zvono ili na tel: 031/662-535 (od 07.00-15.00) 

Rok prijave za sudjelovanje na 8. Festivalu bundeva je 26. rujna 2014.

Bellbook COOK

Projekt Bellbook COOK je nastavak prošlogodišnjeg projekta Bellbook Inkubator Neformalne skupine mladih Bellbook financiranog od strane Europske komisije iz programa Mladi na djelu – Aktivnost Nacionalna inicijativa mladih.

Bellbook je neformalna grupa formirana od korisnika, djelatnika i volontera udruge djece i mlade s poteškoćama u razvoju „Zvono“ Belišće. Grupa je tijekom 3 prošle godine radila na razvijanju i realizaciji projekata koji su djelovali na kvalitetu života mladih s poteškoćama i na njihovom povezivanju sa vršnjacima.

Ove godine NSM Bellbook je aplicirao nastavak projekta na natječaj ERASMUS plus –  Razmjena mladih ali nažalost projekt je završio na rezervnoj listi. Projekt će se provesti uz smanjeno financiranje iz sredstava Udruge Zvono.

U provedbu su uključene studentise Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta Zagreb, studentice Pedagoškog fakulteta u Ljubljani smjera Spacijalne i rehabilitacijske pedagogije te volonteri i korisnici udruge Zvono.

Projekt Bellbook Cook poboljšava kvalitetu življenja mladih osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici kroz poboljšavanje njihovih sposobnosti. Projekt je eksperimentalni program kojim se poboljšava zapošljivost osoba s intelektualnim teškoćama i mladih stručnjaka (studenata ERF-a i Specijalne i rehabilitacijske pedagogije, Ljubljana) na temelju tržišnih zahtjeva i modela zapošljavanja uz podršku.

Kroz provedbu projekta istražit će se potrebe lokalne zajednice i spremnost za prihvaćanje usluga koje im mogu ponuditi osobe s intelektualnim teškoćama. Pružanjem usluga zajednici osobe s intelektualnim teškoćama aktivno se uključuju u život lokalne zajednice.

Aktivnosti će se provoditi od 18.07.2014. do 26.07.2014 i od 01.08.2014. do 09.08.2014.

Aktivnosti projekta:

Tijekom prijepodneva (od 8 do 12 sati) dio grupe sudjelovat će u vrtlarskoj radionici i biti potpora korisnicima u obavljanju poslova oko održavanja vrta i polja sa začinskim i ljekovitim biljem. U popodnevnim će satima (od 16 do 20 sati) pripremati obroke za zaposlenike Gradske uprave grada Belišće koji će se posluživati slijedeći dan u prijepodnevnim satima. Ponudit će se zdravi obroci pripremljeni od namirnica sa polja Citadela. U pripremi i posluživanju hrane će sudjelovati mlade osobe s teškoćama. Kvaliteta obroka i zainteresiranost korisnika usluge će pokazati može li ta ponuda biti konkurentna na tržištu i može li se navedena inicijativa razvijati kao socijalno poduzetništvo

Studenti će biti podrška korisnicima u nabavci potrebnih namirnica (dio namirnica je iz vrta koji održavaju u prijepodnevnim satima), u pripremi jela, pripremi za posluživanje i spremanju radnog prostora nakon obavljenog posla. Kroznavedene  aktivnosti imat će priliku izravno raditi sa osobama s teškoćama u razvoju, pripremati ih za samozapošljavanje, biti im podrška u radu i tako razvijati  svoje kompetencije koje će im biti potrebne u budućem zanimanju.

Kroz svakodnevnu interakciju sa mladima s teškoćama te sa volonterima i djelatnicima udruge Zvono studenti će imati priliku doznati sve o modelu koji razvija udruga Zvono. Kroz slobodno vrijeme i međusobno druženje razmjenjivat će informacije o metodama i programima iz svoje zemlje.

Studenti će kroz praktičan rad i organiziranje podrške za osobe s invaliditetom imati priliku primijeniti teoretska znanja usvojena na fakultetu. Isto tako će proći proces spoznaje što znači primjena u praksi, o kojim okolnostima treba voditi računa i kako stvarati individualne programe te prilagoditi teorijska znanja prilikama u koje smo zatekli.

Novosti u Zvonu

Udruga Zvono je u suradnji s Udrugom studenata – Aiesec iz Osijeka ugostila dvije studentice – volonterke, dok je dolazak treće studentice predviđen za sljedeći tjedan. Iz Republike Češke stigla je studentica Tereza Dikošova, a iz Kine studentica Liu Qiujun. Sljedeći tjedan stiže studentica iz Rumunjske Stefania Kerekes. Studentice će boraviti u Udruzi Zvono 6 tjedana. Tijekom svog boravka studentice će zajedno s našim korisnicima na kampu Citadela obavljati poslove na polju začinskog bilja i raditi sa samim korisnicima u raznim radionicama.

Dolaskom ljetnih mjeseci na našem kampu Citadela oragnizirano je prošli tjedan sezonsko branje lavande. U akciji branja sudjelovali su korisnici i volonteri Udruge Zvono. Nakon rada uslijedilo je druženje uz ručak.

Prošli tjedan naše dvije volonterke sudjelovale su na sastanku Hrvatske mreže volonterskih centara u Zagrebu. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima Mreže, uloga članova u radu, standardima kvalitete usluga članova mreže i budućim aktivnostima.

LAG SUMMER FESTIVAL

Udruga Zvono je i ove godine zajedno s LAG-om Karašica sudjelovala na 2. „LAG SUMMER FESTIVAL“, najvećem međunarodnom okupljanju LAG-ova u Hrvatskoj, koji se održao 4.-6. srpnja 2014. godine u Biogradu na Moru.

Cilj festivala je bio „spojiti zeleno i plavo“ na jedan drugačiji način tako da damo priliku svim jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima da izlože svoje proizvode i usluge pred 20.000 turista, u gradu koji je poznat kao turističko središte u srcu Jadrana.