Priopćenje za medije pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak

”Preporuke pravobraniteljice povodom situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom svakodnevno zaprima upite, pritužbe i prijedloge građana Republike Hrvatske kojima se ukazuje na brojne probleme s kojima se osobe s invaliditetom, roditelji djece s teškoćama u razvoju i svi oni koji skrbe o osobama s invaliditetom svakodnevno susreću zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19).

Osim postupanja po pojedinačnim obraćanjima, sukladno zakonskim ovlastima pravobraniteljica kontinuirano upućuje preporuke nadležnim tijelima (ministarstva, stožeri, Vlada RH i dr.) i zainteresiranoj javnosti (udruge, mediji).
Navedene preporuke, između ostaloga, odnose se na mjere i aktivnosti koje je nužno donositi i provoditi s ciljem osiguranja pravodobnog i jasnog informiranja osoba s invaliditetom o uputama koje stožeri civilne zaštite prenose javnosti te s ciljem smanjenja rizika od isključenosti osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju iz svih životnih aktivnosti.
Također, obzirom na brojne predstavke poslodavaca, zaposlenih osoba s invaliditetom, roditelja djece s teškoćama u razvoju i članova obitelji koji se brinu o osobama s invaliditetom, upućene su preporuke o nužnosti osiguranja radnih procesa koji će garantirati prevenciju i zaštitu zdravlja te preporuke o potrebi za donošenjem paketa mjera kojima bi se osigurala skrb o djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, a uz zadržavanje radnih mjesta i financijske sigurnosti.
Zaključno, ističemo preporuke kojima je ukazano na nužnost osiguranja provođenja medicinskih usluga za osobe s invaliditetom u vlastitim domovima (medicinske rehabilitacije, fizikalne terapije u kući i zdravstvene njege), kao i na nužnost osiguranja kontinuiteta dostupnosti socijalnih usluga osobama s invaliditetom, uz poštivanje svih uputa i preporuka koje izdaju stožeri civilne zaštite.

Preporukama pravobraniteljice, kao i ostalim korisnim informacijama vezanim za poteškoće s kojima se susreću osobe s invaliditetom kao posebno ranjiva skupina tijekom aktualne epidemiološke situacije i širenja novog koronavirusa, može se pristupiti putem poveznice https://posi.hr/koronavirus/
Pozivamo sve osobe s invaliditetom i organizacije civilnog društva da se upoznaju sa sadržajem navedenih preporuka (i onih koje će se uputiti u predstojećem razdoblju), jer osim što u njima mogu pronaći odgovore na neka od pitanja koja ih muče, na ovaj način mogu provjeriti kome su sve upućene i u kojoj mjeri se u svakodnevnom životu primjenjuju predložene mjere i aktivnosti.
Također, ukazujemo da se putem poveznice https://posi.hr/obavijest-o-privremenoj-organizaciji-rada-ureda-pravobraniteljice-za-osobe-s-invaliditetom/ može pristupiti obavijesti o privremenoj organizaciji rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
Anka Slonjšak”

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

“Na osnovu Rezolucije UN-a iz 2007. godine, i ove godine se 2. travnja obilježava kao Svjetski dan svjesnosti o autizmu.
Autizam je neurorazvojni poremećaj koji značajno utječe na sposobnost komunikacije i socijalne interakcije, a karakterističan je i po stereotipnom i repetitivnom ponašanju.

Prema postojećim podacima, prevalencija autizma u svijetu je 62 na 10 000 osoba , dok je u Hrvatskoj, prema zadnjem Zdravstveno-statističkom ljetopisu za 2017. prevalencija svega 6 na 10 000 osoba.

U Hrvatskom registru osoba s invaliditetom, 2016. godine bilo je 1925 osoba s dijagnosticiranim autizmom, od čega 1257 (65%) djece. Istovremeno valja primijetiti i da je broj novodijagnosticiranih između 2016. i 2017. godine porastao za 20%, što je podatak koji sugerira unaprjeđenje i/ili ubrzanje u dijagnostičkim postupcima te je 2017. godine bilo 2226 dijagnosticiranih osoba s autizmom prema podacima godišnjeg izvještaja o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Uzmemo li u obzir broj stanovnika (4,1 milijun) te prevalenciju autizma na svjetskoj razini od 62 na 10 000 stanovnika, broj osoba s autizmom u Hrvatskoj mogao bi biti i preko 25.000.

Međuresornom suradnjom između Ministarstva za demografiju, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva i UNICEF-a u Kliničkom bolničkom centru Osijek pokrenut je Pilot projekt probira i dijagnostike djece s poremećajem iz autističnog spektra prema Nacionalnom okviru za probir i dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma u djece dobi 0 – 7 godina u Republici Hrvatskoj .”
Izvor: MDOMSP

Volontiranje u doba korone – prijedlog uputa za krizno volontiranje

Raduje činjenica kako u cijeloj Europi raste solidarnost, broj građanskih inicijativa i građana koji se uključuju u pomoć i podršku ranjivim skupinama. Situacija je svima nova, pa tako i nama – ipak, postoje neka opća načela kriznog volontiranja kojih bismo se trebali pridržavati, pa osjećamo odgovornost skrenuti pažnju na neke od njih kako bismo poduzeli sve da zaštitimo osobe kojima se pomaže, kao i volontere:

1. Najvažnija mjera koju ljudi pojedinačno mogu poduzeti je društvena distanca i samoizolacija. Ukoliko želite volontirati, najvažnije je da budete odgovorni prema sebi i drugima, da ste zdravi i da ne spadate u rizičnu skupinu (osobe starije od 65 godina, kronični bolesnici, onkološki bolesnici, osobe s kardiovaskularnim i respiratornim poteškoćama).
2. Sve aktivnosti treba poduzimati u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ili Stožera civilne zaštite RH.
3. Svatko tko organizira volonterske aktivnosti, bilo u formalnom ili neformalnom obliku, treba biti svjestan odgovornosti za sigurnost svih uključenih, kako volontera tako i korisnika. Organizator je dužan upoznati volontere s mogućim rizicima.
4. Volontiranje je dobrovoljna aktivnost svakog pojedinca, odluka koju svatko donosi za sebe, i koja jedino tako može snažno doprinijeti kvaliteti ljudskih veza i našem društvenom kapitalu. Prema Zakonu o volonterstvu samostalnu odluku o volonterskom angažmanu mogu donijeti sve punoljetne osobe. Osobe od 15 -18 godina trebaju pisanu suglasnost roditelja ili skrbnika. Mlađi od 15 godina volontiraju u organiziranim oblicima s ciljem odgoja i obrazovanja za volontiranje.
5. Iskreno se nadamo da će lokalne samouprave pronaći način uspostavljanja organiziranih službi pomoći i podrške u suradnji s organizacijama civilnog društva, a koje će na odgovoran način uključivati volontere i smanjiti rizike.
6. U ovim okolnostima najbolji oblik pomoći je pomoć poznatim i bliskim osobama, obitelji i susjedima.
7. Facebook i druge neformalne grupe okupljaju ljude koji žele pomoći drugima, ali teže dopiru do onih kojima je pomoć potrebna, zato je korisno da obavijest o tome da želite pomoći susjedima bude ostavljena na vidljivom mjestu ili da ih kontaktirate telefonom (primjerice, ubaciti im letak u sandučić ili staviti obavijest na oglasnu ploču stambene zgrade). U trenutcima ograničenih socijalnih kontakata, razmislite o tome da kontakte s bliskim ljudima održavate telefonom i da im na taj način pružite socijalnu podršku kroz razgovor.
8. Osim podrške u nabavci životnih potrepština, važno bi bilo osigurati i psihološku podršku za sugrađane. Ovo je jedna od aktivnosti koja također može biti organizirana na razini lokalne samouprave, a u koju se mogu uključiti volonteri stručni za ovu vrstu podrške.
9. Hrvatski centar za razvoj volonterstva i volonterski centri mogu poslužiti kao dobar resurs u podršci kvalitetnom organiziranju volontera. I poduzimanju najboljih strategija za smanjenje svih vrsta rizika.

Izvor: Volonterski centar Zagreb, Hrvatski centar za razvoj volonterstva
https://www.vcz.hr/info-pult/novosti-i-dogadjanja/prijedlog-uputa-za-krizno-volontiranje-volontiranje-u-doba-korone/

Uputa za pružanje usluge osobne asistencije

“Uz sva neophodna pridržavanja preporuka Stožera civilne zaštite RH, Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u svrhu zaštite zdravlja korisnika i osobnih asistenata kao i njihovih obitelji, daje se sljedeća uputa.
1.Korisnicima usluge osobne asistencije (uključuje i usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videće pratitelje), kad god je to moguće, podrška se organizira u krugu obitelji.
2.Korisnicima koji žive sami, preporučuje se da potrebe zadovolje s minimalnim aktivnostima osobnog asistenta uz korištenje zaštitne opreme (neophodni transferi, hranjenje, kupanje i slično) kako bi se što više smanjila izloženost korisnika i osobnih asistenata.
3.Osobni asistenti se u slučaju potrebe obavljanja vanjskih aktivnosti (nabava lijekova, potrebnih namirnica i slično), trebaju što manje izlagati situacijama u kojima dolazi do neposrednih kontakata.
4.Prilikom obavljanja kućanskih poslova (pranja, čišćenja i slično) nužno je osigurati osobnim asistentima zaštitnu opremu (rukavice, maske i sredstva za dezinfekciju).
5.Poslodavac može pružatelju usluge osigurati zaštitnu opremu i sredstva prenamjenom sredstava odobrenih putem programa i projekata za pružanje usluge osobne asistencije za koju će zatražiti suglasnost ili o tome obavijestiti ugovorne strane, vodeći računa o individualnim potrebama korisnika, ali pritom ne ugrožavajući potrebe cijele zajednice.
6.U slučaju ukidanja javnog prijevoza, također je moguća prenamjena sredstava za potrebe dolaska i odlaska osobnih asistenata na radno mjesto, za koju će zatražiti suglasnost ili o tome obavijestiti ugovorne strane.
7.U slučaju da se usluga osobne asistencije ne može pružati zbog izravne ugroženosti ili zaraženosti koronavirusom osobnog asistenta ili korisnika, moguće je potraživati troškove plaće osobnog asistenta u navedenom razdoblju dok traje izravna ugroženost ili zaraženost uz informiranje ugovornih strana o navedenome.
8.U slučaju da osobni asistent koji ne može pružati uslugu zbog izvanrednih okolnosti te pristaje koristiti godišnji odmor, isto mu je potrebno omogućiti.

Molimo vas da se pridržavate svih preporuka i time smanjite mogućnost širenja zaraze.

Ni u jednom trenutku ne propustite pratiti službene informacije i molimo da postupate u skladu s uputama nadležnih tijela te redovno pratite mrežne stranice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (www.hzjz.hr), Ministarstva zdravstva (www.zdravlje.gov.hr) i Ravnateljstva civilne zaštite (https://civilna-zastita.gov.hr), na kojima se svakodnevno objavljuju ažurirani podaci u svezi nCoV bolesti (COVID-19).”

Izvor: MDOMSP

Dostupnost usluga osobama s invaliditetom smještenim u vlastitim domovima

Prenosimo dopis pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak u vezi s dostupnosti usluga osobama s invaliditetom smještenim u vlastitim domovima.

“Poštovani,
slijedom više javljanja osoba s invaliditetom te roditelja djece s teškoćama u razvoju zbog iskazane zabrinutosti oko otkazivanja i najave otkazivanja pružanja usluga (npr. dostava hrane u vlastite domove, asistencija i sl.), preporučujemo i molimo da se razmotre sve dodatne mjere kojima bi se usluge onim najpotrebitijima i dalje mogle nastaviti pružati. Naime, osobe s invaliditetom kojima je utvrđeno pravo na određene usluge ne mogu samostalno funkcionirati i nužno je pronaći odgovarajuće modele kako bi se zaštitilo i zdravlje djelatnika/volontera/asistenata/ skrbnika/roditelja i zdravlje korisnika, a usluge nastavile pružati. Zbog toga preporučujemo da se osobama koje pružaju podršku i pomoć, osiguraju sva potrebna zaštitna sredstva i oprema, a prema mogućnostima i u dogovoru s korisnicima u mjestu boravka korisnika. Tamo gdje to nije moguće, preporučujemo da se uredi prostor koji će odgovarati sigurnosnim zahtjevima, a sve kako bi se pružanje usluga osobama s invaliditetom nastavilo.
U ovom trenutku trebamo se pripremiti i za moguće situacije za osobe koje se ne mogu samostalno brinuti o sebi. O njima se sada brinu njihovi roditelji, članovi obitelji i/ili skrbnici, asistenti, ali u slučaju širenja epidemije na opće stanovništvo pitanje je trenutka kada će netko od njih morati u samoizolaciju, izolacijsku karantenu ili na liječenje, zbog čega su potencijalno vrlo moguće situacije da se neće tko imati brinuti o osobama o kojima oni skrbe.
Svjesni ozbiljnosti situacije i nužnosti sprečavanje epidemiološkog širenja virusa Korone (COVID-19) i zaštite zdravlja, pružanje usluga se mora na odgovarajući način nastaviti kod onih koji nemaju mogućnosti i načina da se samostalno organiziraju.
U članku 11. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 06/07, 03/08 i 05/08) dijelu Rizične situacije i humanitarna krizna stanja propisano je da će države stranke poduzet, u skladu sa svojim obvezama proisteklim iz međunarodnog prava, uključujući međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo koje obuhvaća ljudska prava, sve potrebne mjere za osiguranje zaštite i sigurnosti osoba s invaliditetom u rizičnim situacijama, uključujući situacije oružanog sukoba, humanitarnih kriza i prirodne katastrofe.
Slijedom navedenoga preporučujemo da se poduzmu potrebne pripremne radnje i mjere kako bi se sustavno mogli na vrijeme pripremiti za ovakve situacije, a kako osobe s najtežim invaliditetom ne bi ostale prepuštene same sebi. “

Poziv građanima za uključivanje u volonterske akcije vezane uz bolest COVID-19

“Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zahvaljuje svim građanima koji su se samostalno angažirali za pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama, prvenstveno u nabavi hrane i lijekova.
U ovim okolnostima važna je i sigurnost svakog pojednica, stoga pozivamo sve zainteresirane volontere da se uključe u volonterske aktivnosti putem regionalnih volonterskih centara koji pružaju podršku u organiziranju volontiranja i poduzimanju strategija za smanjenje svih vrsta rizika.”

Potrebne informacije nalaze se na sljedećim internetskim adresama ili su dostupne putem navedenih telefonskih brojeva:

Volonterski centar Zagreb
www.vcz.hr
tel: 098/373-615

Volonterski centar Split
Udruga „MI“ – Split
www.vcst.info
tel: 021/329-139

Volonterski centar Rijeka
Udruga za razvoj civilnog društva SMART
www.volonterski-centar-ri.org
tel: 051/332-750

Volonterski centar Osijek
www.vcos.hr
tel: 031/211-306

Izvor: MDOMSP

Svjetski dan osoba s Down sindromom

„Svjetski dan sindroma Down (WDSD) prvi put je obilježen u Singapuru 2006. godine te se od tada kontinuirano obilježava svake godine u svrhu upoznavanja i senzibilizacije javnosti u pogledu problema i izazova s kojima se svakodnevno susreću osobe sa sindromom Down i članovi njihovih obitelji, ističući kako su isti punopravni članovi našeg društava.Francuski genetičar Jerome Lejeune je 1959. godine otkrio uzrok Down sindroma kada je na 21. paru kromosoma otkrio kromosom viška te su se umjesto 2 kromosoma nalazila 3 kromosoma, a u cijeloj stanici umjesto 46, ukupno 47 kromosoma.
Stoga je Down Syndrome International (DSI) službeno odredio 21. ožujak kao Svjetski dan sindroma Down, simbolično, kako bi označio njegovu jedinstvenost u potrostručenju (trisomiji) 21. kromosoma.
Simbolom obilježavanja Svjetskog dana sindroma Down određene su šarene čarape koje predstavljaju različitost, ali nikako ne i nemogućnost osoba s Down sindromom da ih upare. Nošenjem šarenih čarapa iskazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom kako bi se što bolje integrirali u društvo.“ Izvor: MDOMSP, Fotografija: PROFIMEDIA

Prijava za volontiranje u Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo

Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo poziva zainteresirane punoljetne sugrađane mlađe od 50 godina koji su dobrog zdravlja da iskažu interes za volontiranje na poslovima dostave lijekova i proizvoda za održavanje zdravlja te nužnih namirnica u slučaju veće potrebe.

Prijaviti se možete ispunjavanjem obrasca na linku: https://forms.gle/SNbNy2ULT5sPUTyC7

U slučaju potrebe za angažmanom osobe koje ispune prijavni obrazac za volontiranje bit će telefonski kontaktirani.

Održan prvi partnerski sastanak u sklopu projekta Puzzle Inclusive

Lokalni volonterski centar Zvono započeo je s provedbom projekta “Puzzle Inclusive” koji je usmjeren na razvoj volonterstva na području gradova Belišće i Valpovo. Partneri na projektu su OŠ Belišće, OŠ Valpovo, OŠ Ladimirevci, Grad Belišće, Grad Valpovo i Centar za socijalnu skrb Valpovo.
U sklopu projekta održan je prvi partnerski sastanak 10. ožujka 2020. godine na kojemu su prisustvovali predstavnici osnovnih škola s područja gradova Valpova i Belišća, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Valpovo, predstavnici Grada Valpova i Grada Belišća te voditeljica projekta. Na sastanku su predstavljeni ciljevi projekta te dogovorene aktivnosti i obveze svakog partnera. Opći cilj projekta je stvaranje poticajnog okruženja za poboljšanje kvalitete života svih članova zajednice, posebno obitelji slabijeg imovinskog statusa, stanovnika ruralnih područja i marginaliziranih skupina društva.

Praksom u udruzi do društvene promjene – prijavi se!

Praksom u udruzi do društvene promjene – prijavi se!

Zašto Program prakse u civilnom društvu?

Anketa provedena u 85 organizacija civilnog društva u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji pokazala je da organizacije civilnog društva imaju nedovoljan broj zaposlenih osoba u usporedbi s opsegom i raznolikošću posla, kao i da postoji potreba za stvaranjem novih radnih mjesta i zapošljavanjem novih ljudi s ciljem kvalitetnog ispunjavanja projektnih zadataka i doprinosu misiji organizacije.

Praksom u udruzi do društvene promjene: poziv za mlade

Inicijativa mladih za ljudska prava poziva mlade ispod 30 godina koji su završili fakultete društvenog ili humanističkog usmjerenja, a nezaposleni su ili rade izvan struke da se prijave na program Prakse u civilnom društvu. Program je dio projekta Social Innovators i cilja na mlade koji su zainteresirani baviti se važnim društvenim temama i primijeniti svoje znanje u praksi. U 80 sati strukturiranog programa steći će iskustvo i osnovne vještine potrebne za rad u udrugama.

Program prakse u civilnom društvu uključuje:
● 80 sati prakse u organizaciji civilnog društva koja odgovara interesu praktikanta
● Usavršavanje postojećih i usvajanje novih vještina i znanja
● Vodstvo stručnog i iskusnog mentora/mentorice
● Jasne povratne informacije o radu i pismo preporuke mentora nakon odrađene prakse, kao i potvrda o završenoj praksi
● Mogućnost pokretanja i razvoja vlastitog projekta ili inicijative

Mladi će se imati priliku specijalizirati u jednom od sljedećih područja važnih za rad u organizacijama civilnog društva: vođenje projekata, administracija i financije, komunikacija i PR, zagovaranje/rad na programima te educiranje i vođenje treninga (npr. rad s mladima).

Koji su kriteriji prijave?
Na program prakse u civilnom društvu mogu se prijaviti mladi zadovoljavaju sljedeće uvjete:
✔ imaju do 30 godina
✔ završili su ili završavaju fakultet društveno-humanističkog usmjerenja (preddiplomska ili diplomska razina studija)
✔ nisu zaposleni u struci (rade izvan područja za koje su se obrazovali)
✔ motivirani su steći iskustvo u civilnom društvu

Rok prijave za program prakse je 1. travnja (do kraja dana).

Prijavni obrazac: https://forms.gle/gaVPndF5kq8Tsawf7

Više informacija može se pronaći na stranicama Inicijative mladih za ljudska prava:
http://yihr.hr/hr/praksom-u-udruzi-do-drustvene-promjene-prijavi-se/

Social Innovators je financiran od strane Islanda, Norveške i Lihtenštajna kroz EEA and Norway Grants Fond za zapošljavanje mladih.
Zajedno za zelenu, kompetitivnu i uključivu Europu.