Konačna lista kandidata za edukaciju “Upravljanje projektnim ciklusom”

Belišće, 20. travnja 2015.

LISTA POLAZNIKA EDUKACIJE ZA PROJEKT MANAGERA

Red. broj Naziv OCD Mjesto Ime i prezime kandidata Mjesto edukacije
1. MOGU- terapijsko, rekreacijsko i   sportsko jahanje Osijek Mihaela Kurtović Osijek
2. Mirovna   grupa
Oaza Beli Manastir
Beli   Manastir Sanela   Stanojević Osijek
3. Udruga djece i mladih s
poteškoćama u razvoju
Zvono
Belišće Nada Velte

 

Osijek
4. Udruga djece i mladih s
poteškoćama u razvoju
Zvono
Belišće Tena   Anić Osijek
5. Udruga za pomoć osobama s mentalnom   retardacijom Slavonski Brod Slavonski   Brod Mirjana Jakovčev Požega
6. Udruga za rad s mladima
BREZA
Osijek Ivana   Šibalić Osijek
7. Udruženje
“Baranja“
Lug Dragana Lisjak Osijek
8. Udruženje
“Baranja”
Lug Anita   Andrašek-Mihaljević Osijek
9. “Sunce” društvo za   psihološku
pomoć
Osijek Tanja Subotić Osijek
10. Dječja osječka kreativna
kućica DOKKICA
Osijek Jagoda Ringel Osijek
11. „MI“ Udruga roditelja
djece s posebnim
potrebama
Požega Zrinka Rendić

 

Požega
12. Udruga paraplegičara i
tetraplegičara Osječko-
baranjske županije
Osijek Ana   Lovrečić Osijek
13. Društvo za pomoć osobama s   intelektualnim teškoćama Osijek Osijek Svetlana Marinković

 

Osijek
14. Udruga “Zlatna dob”
Stari Jankovci
Stari   Jankovci Tanja Vidović Osijek
15. Udruga za pomoć osobama s   intelektualnim
teškoćama “Jaglac”
Orahovica Lidija Stojković

 

Požega
16. Udruga za pomoć osobama s   intelektualnim
teškoćama “Jaglac”
Orahovica Manuela Lenardo Požega
17. Udruga žena Vukovar Vukovar Andreja   Jurić Osijek
18. Udruga žena IZVOR Općine
Kneževi Vinogradi
Kneževi   Vinogradi Tamara   Marodi Osijek
19. S.O.S. savjetovanje,
osnaživanje, suradnja
Virovitica Jelena Kolesarić Požega
20. Udruga gluhih i nagluhih
Nova Gradiška
Nova   Gradiška Magdalena Poljac Požega
21. Udruga osoba s invaliditetom
Slavonski Brod „Loco-Moto“
Slavonski   Brod Dijana Petrović Požega

Projektni tim projekta SOS-NET

Privremena rang lista polaznika edukacije za projekt managera

Poštovane/i,

u prilogu je privremena lista kandidata za pohađanje edukacije za projekt  managera.

Molimo da nam dostavite skenirane dokumente, prema popisu, kojima potkrepljujete informacije upisane u prijavni obrazac:

– rješenje o registraciji;

– bilanca za 2014.; 2013.; 2012. godinu;

– izvadak iz Statuta u kojem je vidljivo da su socijalne usluge među djelatnostima udruge;

– dokument kojim potvrđujete status predloženog kandidata (ugovor o radu, ugovor o volontiranju, članska iskaznica i sl.)

Rok za dostavu traženih dokumenata je 17. travnja do 24 sata.

Skenirane dokumente molimo poslati na e-mail:

zvono@os.t-com.hr.

 

S poštovanjem,

voditeljica projekta SOS-NET, Jasna Petrović.

 

Belišće, 10. travnja 2015.

 

PRIVREMENA RANG LISTA POLAZNIKA EDUKACIJE ZA PROJEKT MANAGERA

Red.   broj Naziv   OCD Mjesto Ime   i prezime kandidata Broj   bodova
1. MOGU- terapijsko, rekreacijsko i   sportsko jahanje Osijek Mihaela Kurtović 6
2. Mirovna   grupa
Oaza Beli Manastir
Beli   Manastir Sanela   Stanojević 6
3. Udruga djece i mladih s
poteškoćama u razvoju
Zvono
Belišće Nada Velte 6
4. Udruga djece i mladih s
poteškoćama u razvoju
Zvono
Belišće Tena   Anić 6
5.

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod

Slavonski   Brod Mirjana Jakovčev 5
6. Udruga za rad s mladima
BREZA
Osijek Ivana   Šibalić 6
7. Udruženje
“Baranja”
Lug Dragana Lisjak 5
8. Udruženje
“Baranja”
Lug Anita   Andrašek-Mihaljević 5
9. “Sunce” društvo za   psihološku
pomoć
Osijek Tanja Subotić 5
10. Dječja osječka kreativna
kućica DOKKICA
Osijek Jagoda Ringel 5
11. „MI“ Udruga roditelja
djece s posebnim
potrebama
Požega Zrinka Rendić 5
12. Udruga paraplegičara i
tetraplegičara Osječko-
baranjske županije
Osijek Ana   Lovrečić 5
13. Društvo za pomoć osobama s   intele-ktualnim teškoćama Osijek Osijek Svetlana Marinković 5
14. Udruga “Zlatna dob”
Stari Jankovci
Stari   Jankovci Tanja Vidović 4
15. Udruga za pomoć
osobama s intele-ktualnim
teškoćama “Jaglac”
Orahovica Lidija Stojković 4
16. Udruga za pomoć
osobama s intele-ktualnim
teškoćama “Jaglac”
Orahovica Manuela Lenardo 4
17. Udruga
žena
Vukovar
Vukovar Jovana Janošević 4
18. Udruga
žena
Vukovar
Vukovar Andreja   Jurić 4
19. Udruga žena IZVOR Općine
Kneževi Vinogradi
Kneževi   Vinogradi Tamara   Marodi 3
20. S.O.S. savjetovanje,
osnaživanje, suradnja
Virovitica Jelena Kolesarić 2
21. Udruga gluhih i nagluhih
Nova Gradiška
Nova   Gradiška Magdalena Poljac 2
22. Udruga osoba s invaliditetom
Slavonski Brod „Loco-Moto“
Slavonski   Brod Dijana Petrović 2

 

Udruga liječenih alkoholičara Valpovštine ne ispunjava  definirane kriterij (godišnji prihodi manji od 50.000,00 kn) te nije uvrštena na listu.

Projektni tim projekta SOS-NET

Održan prvi Okrugli stol u projektu SOS-NET

Održan prvi Okrugli stol:

„Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“

Vinkovci, 31. ožujka 2015.

Projekt: SOS-NET

Prvi od planiranih pet okruglih stolova u sklopu projekta SOS-NET kojega provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća u suradnji s partnerskim organizacijama – Udrugom Jaglac iz Orahovice, Udrugom Upit iz Osijeka i Udruženjem Baranja iz Luga, održan je u Vinkovcima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 31. ožujka 2015. godine, u maloj vijećnici Županije. Tema okrugloga stola bila je „Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“ s ciljem okupljanja dionika iz Vukovarsko-srijemske županije (VSŽ) radi poticanja kontinuirane komunikacije i suradnje u procesu planiranja, organiziranja i pružanja socijalnih usluga, ali i predstavljanje projekta SOS-NET.

Unatoč velikome broju upućenih poziva telefonski i elektronskim putem, odaziv je bio manji od očekivanoga, no to nije utjecalo na planiranu raspravu i donošenje konkretnih zaključaka. Uz predstavnike organizacija civilnoga društva od kojih je većina prisutnih predstavljala udruge koje rade s osobama s invaliditetom, bilo je i predstavnika domova za starije osobe, Crvenoga križa, privatnoga pružatelja socijalnih usluga te Odjela za socijalnu skrb Županije. Napominjemo da nije bilo predstavnika organizacija ili ustanova koje rade s djecom i mladima.

Nakon međusobnoga predstavljanja, partnerska udruga Upit iznijela je konkretni problem u samoj organizaciji ovakvih događanja i to kroz neažurirane baze podataka u registrima i na web stranicama pa je tako i za potrebe ovoga okrugloga stola bilo teško doći do mjerodavnih, unatoč tome što se kontaktiralo više od 100 različitih dionika.

U transformacijskoj fazi u kojoj se nalazi sustav socijalne skrbi u RH doneseni su novi zakoni, strategije, pravilnici i standardi koji se usklađuju s europskim. S obzirom da je to proces koji će trajati i sljedeće godine, nužno je raditi na jačanju kapaciteta i specificiranju socijalnih usluga. Zanimljiv se učinio podatak prikupljen kroz obrađene upitnike koje je iznijela voditeljica projekta, Jasna Petrović, da je na području Vukovarsko-srijemske županije registrirano čak 37 udruga za pružanje socijalnih usluga. S obzirom da Županija ne obavlja procjenu kvalitete rada OCD-a, što je potvrdio i prisutni pročelnik Odjela za socijalnu skrb VSŽ, sudionici su mišljenja da taj podatak nije transparentan, odnosno da nisu sve udruge aktivne što će se vjerojatno znati konkretnije nakon početka primjene novoga zakona o udrugama, od listopada 2015. godine do kada se udruge trebaju uskladiti s važećim zakonom.

U VSŽ veliki broj područja, čak 45 posto odnosi se na područja od posebne državne skrbi pa dolazi do problema oko dostupnosti i mogućnosti implementacije socijalnih usluga na takvim područjima što se može premostiti volonterskim angažmanom za što je nužno osnivanje volonterskoga centra u Županiji. Stoga je, složili su se sudionici, važno povezivati se i međusobno surađivati jer jedino na taj način mogu doći do većega broja korisnika te ponuditi kvalitetnu uslugu poštujući zadane standarde koji su prilično visoki.

U prvim je povojima i osnivanje Socijalnoga vijeća za razvoj socijalnih usluga u VSŽ o čemu nas je obavijestio pročelnik Odjela za socijalnu skrb VSŽ, koje također može doprinijeti stvaranju socijalne kohezije koja je nužna te svim pružateljima i organizatorima socijalnih usluga u zajednici nudi mogućnost „stavljanja“ na tržište kroz pakete usluga.

U tom je pogledu važna i suradnja na projektima te izrada istih jer se time radi ne samo na jačanju kapaciteta, već i na razvoju i inovacijama socijalnih usluga. Ukoliko se zajednički predlažu projekti s više različitih usluga, uključuje se veći broj korisnika i time se osnažuju svi dionici u procesu. Ujedno, postižu se i zadani standardi te se ostvaruju izvaninstitucijski oblici smještaja.

Na žalost, u ostvarivanju partnerstava, posebice s ustanovama i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, i dalje ovisi o osobnim kontaktima i dobroj volji mjerodavnih da se upuste u neke nove projekte.

Kao posebni problem privatnih pružatelja socijalnih usluga, istaknuta je nedostupnost popisa korisnika koje takve usluge trebaju što bi trebalo biti na neki način dostupnije, odnosno treba raditi na umrežavanju i povezivanju i s privatnim pružateljima.

Na okruglom stolu dogovoreno je predstavljanje projekta SOS-NET na jednom od sljedećih tematskih koordinacijskih sastanaka VSŽ s ciljem predstavljanja informiranja načelnika JLS s područja Vukovarsko-srijemske županije i uključivanja u buduće aktivnosti.

ZAKLJUČCI: 

* osnivanje Vijeća za razvoj socijalnih usluga Županije doprinijelo bi boljoj ponudi i dostupnosti socijalnih usluga građanima Vukovarsko-srijemske županije;

*omogućiti  predstavljanje projekta na jednom od sljedećih koordinacijskih sastanaka Županije;

* izrada konkretnih socijalnih programa jedinica lokalne i regionalne samouprave (u skladu s decentralizacijom sustava socijalne skrbi);

*nužno  umrežavanje;

* osnivanje volonterskoga centra u VSŽ;

*  partnerstva dionika neizbježno za osnaživanje kapaciteta;

* senzibilizacija javnosti o socijalnim uslugama;

*raditi na  stvaranju uvjeta za izvaninstitucijske oblike smještaja;

* stvaranje i ažuriranje baze podataka;

* omogućiti pristup informacijama svima zainteresiranima i potrebitima.

 

 

Jasna Petrović, udruga Zvono

voditeljica projekta SOS-NET

 

POZIV NA ISKAZ INTERESA

Prijavnicu možete preuzeti OVDJE.

ODRŽANA PRVA EDUKACIJA U OKVIRU PROJEKTA SOS-NET „DRŽAVNA POLITIKA SOCIJALNIH USLUGA“

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT) iz Osijeka i Udruženjem „Baranja“ iz Luga provodi projekt SOS-NET koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od 746.144,00 kune, a posrednička tijela za ugovaranje i praćenje provedbe su Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.
Projekt SOS-NET usmjeren je na jačanje kapaciteta OCD-a i u skladu s tim bit će organizirane različite edukacije za OCD-e, ali i ostale dionike koji se bave organiziranjem i pružanjem socijalnih usluga. Tema prve održane edukacije bila je „Državna politika socijalnih usluga“, a svrha edukacije bila je informirati dionike o procesu deinstitucionalizacije sustava socijalne skrbi i mogućnostima za pružatelje socijalnih usluga te poučiti zainteresirane dionike kako uvesti standarde za pružanje socijalnih usluga, kako licencirati subjekt koji namjerava pružati socijalne usluge te ih pripremiti za proces ugovaranja pružanja socijalnih usluga s Ministarstvom socijalne politike i mladih, prema novim pravilima.
Edukacija je održana na dvije lokacije: u Novoj Gradišci, 27.02.2015., za dionike s područja Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije i u Osijeku, 03.03.2015., za područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
Predavačice na edukaciji su bile Janja Oklopčić, dipl. soc radnica, Željka Panjaković, dipl. iur. Iz Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb OBŽ-a i Jasna Divić iz Ministarstva socijalne politike i mladih. Na obje edukacije sudjelovalo je sedamdesetak predstavnika iz različitih sektora socijalne skrbi (pružatelji usluga, CZSS, JL(R)S, OCD).

Osim izlaganja predavačica, tijekom edukacije razvila se i konstruktivna rasprava tijekom koje su detektirane poteškoće u sustavu socijalne skrbi, na terenu:
– Ne postoje kanali komunikacije s ministarstvom i među dionicima pa ni korisnici, ali niti ostali dionici ne znaju tko se sve na njihovom području bavi pružanjem socijalnih usluga i kojim uslugama konkretno;
– Ne postoji praksa suradnje među pružateljima usluga radi podizanja kvalitete usluga;
– Nema dovoljno pružatelja specifičnih usluga (udomiteljstvo psihički bolesnih osoba, osoba s intelektualnim poteškoćama, osoba s invaliditetom, usluga rane intervencije i sl.)
– Sustav socijalne skrbi nije pripremljen za novi ustroj pružanja socijalnih usluga, ne radi jednako na promociji svih dostupnih socijalnih usluga;
– Ne postoji kontinuirana komunikacija među dionicima.
U započetom procesu deinstitucionalizacije sustava socijalne skrbi Ministarstvo socijalne politike i mladih, županijski upravni odjeli za zdravstvo i socijalnu skrb i Centri za socijalnu skrb s područja pet slavonskih županija su iskazali spremnost za neposrednu suradnju s pružateljima socijalnih usluga.
Projekt će trajati 14 mjeseci, provedba je započela 29. prosinca 2014. godine, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko podravske županije. Osim partnera na projektu u provedbu aktivnosti na terenu bit će uključeno i desetak članica, za sada neformalne, mreže SOS-NET.

“Državna politika socijalnih usluga”

Edukacija „Državna politika socijalnih usluga“ namijenjena je organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem neke od socijalnih usluga kao i privatnim pružateljima te svim ostalim dionicima u zajednici koji se bave organiziranjem i pružanjem socijalnih usluga s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
Edukacija će se održati u Osijeku , 03. ožujka 2015. godine od 9 do 17 sati u prostorijama Gradske četvrti „Tvrđa“, Vij.I.Meštrovića 26.
Prijave se primaju do 01. ožujka 2015. godine u 24 sata. Broj sudionika je ograničen, a lista sudionika će se definirati prema redoslijedu prijava. Potvrdu prijema Vaše prijave dobiti ćete do 02.03.2015. na Vaš e-mail iz prijave.
Popunjenu prijavnicu pošaljite na e-mail: sanjablue@gmail.com
Edukacija je sastavni dio projekta SOS-NET koji provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ s partnerima Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT) iz Osijeka i Udruženjem „Baranja“ iz Luga.
Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a vrijednost odobrenog projekta je 746.144,00 kune. Posrednička tijela za ugovaranje i praćenje je Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.
Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.
Provedbom projekta želi se dobiti stvarna slika stanja socijalnih usluga na terenu kao i identificirati potreba za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne. Tijekom provedbe projekta bit će i formalno registrirana, do sada neformalna, mreža pružatelja socijalnih usluga iz pet slavonskih županija pod nazivom SOS-NET čiji će zadaci biti priprema i prijava partnerskih projekata, ali i uspostavljanje i održavanje internet burze socijalnih usluga.
Edukacija Državna politika socijalnih usluga je prva od edukacija koje će biti organizirana u okviru projekta SOS-NET, a svrha je pored upoznavanja s prilikom za angažiranje u pružanju socijalnih usluga i povezivanje dionika koji su organizatori ili pružatelji socijalnih usluga ili to žele postati.

ISTRAŽIVANJE O POSTOJEĆOJ PONUDI SOCIJALNIH USLUGA NA PODRUČJU PET SLAVONSKIH ŽUPANIJA

U tijeku je provedba projekta SOS-NET. Nositelj projekta je Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća, a partneri Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT) iz Osijeka i Udruženje „Baranja“ iz Luga.

Projekt SOS-NET financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a vrijednost odobrenog projekta je 746.144,00 kune. Posrednička tijela za ugovaranje i praćenje je Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.
Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.
Provedbom projekta želi se dobiti stvarna slika stanja socijalnih usluga na terenu kao i identificirati potreba za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne. Tijekom provedbe projekta bit će i formalno registrirana, do sada neformalna, mreža pružatelja socijalnih usluga iz pet slavonskih županija pod nazivom SOS-NET čiji će zadaci biti priprema i prijava partnerskih projekata, ali i uspostavljanje i održavanje internet burze socijalnih usluga.

Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.

Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.

Anketu ćemo provesti među svim dionicima ključnim za organizaciju i pružanje socijalnih usluga na području pet županija . Nakon provedene analize informacije o stanju socijalnih usluga objavit ćemo na web portalu mreže SOS-NET na kojoj će biti organizirana i burza socijalnih usluga koja će biti dostupna svim dionicima i korisnicima socijalnih usluga.

Upitnike preizmite ispod.

[button style=”btn-primary” url=”https://udrugazvono.hr/wp-content/uploads/2015/02/UPITNIK-1.docx” size=”” block=”false” target=”_self”] UPITNIK 1 [/button]

[button style=”btn-primary” url=”https://udrugazvono.hr/wp-content/uploads/2015/02/UPITNIK-2.docx” size=”” block=”false” target=”_self”] UPITNIK 2 [/button]

Uvodna konferencija projekta SOS-NET

REGIONALNA KONFERENCIJA O SOCIJALNIM USLUGAMA

03. veljače 2015. godine u Orahovici, u EPC „Betanija“, Zelena 2

U tijeku je provedba  projekta SOS-NET. Nositelj projekta je Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća, a partneri Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT)  iz Osijeka i  Udruženje  „Baranja“ iz Luga.
Prva aktivnost u okviru projekta  je Regionalna uvodna konferencija  koja će se održati 03. veljače 2015. godine u Orahovici, u EPC „Betaniji“, Zelena 2. Trajanje konferencije je predviđeno u vremenu od 10,00 do 14,30 sati.

Svrha konferencije je predstaviti projekt SOS-NET  dionicima  u sektoru socijalnih usluga na području pet slavonskih županija i inicirati dijalog među dionicima na tržištu socijalnih usluga. Na konferenciji će se predstaviti projekt SOS-NET i djelovanje nositelja projekta i partnerskih udruga, prikazat će se primjer pružanja socijalnih usluga u Australiji, ravnateljica Centra za socijalnu skrb
Virovitica objasnit će koje standarde u kvaliteti socijalnih usluga treba poštivati, a o procesu deinstitucionalizacije informirat će sve sudionike ravnateljica Doma za psihički bolesne osobe Borova.

Nakon toga sudionici će ispunjavati anketni upitnik za prikupljanje informacija o stanju i potrebama socijalnih usluga u pet slavonskih županija te će kroz panel raspravu razmijeniti svoje stavove i Projekt SOS-NET financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a vrijednost odobrenog projekta  je 746.144,00 kune. Posrednička tijela za ugovaranje i praćenje je Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska
županija. Provedbom projekta želi se dobiti stvarna slika stanja socijalnih usluga na terenu kao i identificirati potreba za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne. Tijekom provedbe projekta bit će i formalno registrirana, do sada neformalna, mreža pružatelja socijalnih usluga iz pet slavonskih županija pod nazivom SOS-NET čiji će zadaci biti priprema i prijava partnerskih projekata,
ali i uspostavljanje i održavanje internet burze socijalnih usluga.

Jasna Petrović, voditeljica projekta

Udruga Zvono

[table type=”table-striped”]

PROGRAM KONFERENCIJE

Vrijeme Tema Izlagač
9,00-10,00 Registracija sudionika
10,00-10,30 Predstavljanje Udruge „ZVONO“ i partnerskih udruga Predsjednica Udruge „ZVONO“ Mira Anić i predstavnici partnerskih udruga
10,30-10,45 Predstavljanje projekta „SOS-NET“ Jasna Petrović, voditeljica projekta SOS-NET
10,45-11,15 Usluge u zajednici- iskustvo iz Australije gđa. Franci Buljat
11,15-12,00 Standardi kvalitete socijalnih usluga Marija Bajan Prokl, ravnateljica CZSS Virovitica
Proces deinstitucionalizacije u VPŽ Zlata Rončević, ravnateljica Doma za psihički bolesne osobe Borova
12,00-12,15 Analiza anketnog upitnika Jasna Petrović, voditeljica projekta SOS-NET
12,15-12,45 Pauza za osvježenje
12,45-14,00 Panel rasprava o suradnji dionika na razini županija
14,00-14,30 Prezentacija rada po grupama i formuliranje zaključaka konferencije
14,30 Završetak konferencije

[/table]


UVODNA KONFERENCIJA – POZIV
[button style=”btn-primary” url=”https://udrugazvono.hr/wp-content/uploads/2015/01/Uvodna-konferencija-POZIV.docx” size=”small” block=”false” target=”_self”] Preuzmite datoteku [/button]


UVODNA KONFERENCIJA – PRIJAVNI OBRAZAC
[button style=”btn-primary” url=”https://udrugazvono.hr/wp-content/uploads/2015/01/Uvodna-konferencija-PRIJAVNI-OBRAZAC.docx” size=”small” block=”false” target=”_self”] Preuzmite datoteku [/button]


Održan sastanak s članicom neformalne mreže SOS- NET u Vukovaru

Dana 23. siječnja 2015. godine članovi projektnog tima projekta SOS-NET obavili su radni posjet članici, za sada neformalne, mreže SOS-NET koja djeluje na području Vukovarsko srijemske županije. Sastanak je održan u Vukovaru s predstavnicima Udruge žena Vukovar i Udruge invalida rada iz Vukovara.

Tema sastanaka bila je  predstavljanje projekta SOS-NET i suradnja na provedbi aktivnosti. Udruga žena Vukovar i Udruge invalida rada iz Vukovara će se uključiti u provedbu projektnih aktivnosti na području Vukovarsko-srijemske županije. Prva aktivnost u provedbi kojih  će udruge sudjelovati  bit će istraživanje o ponudi i potrebama za socijalnim uslugama na području pet slavonskih županija.

Održan sastanak s članicama neformalne mreže u Novoj Gradiški i Požegi

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT)  iz Osijeka i  Udruženjem „Baranja“ iz Luga provodi projekt SOS-NET koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a posrednička tijela za ugovaranje i praćenje provedbe su Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Projekt će  trajati  14 mjeseci,  provedba je započela  29. prosinca 2014. godine, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko podravske županije. Osim partnera na projektu, u provedbu aktivnosti na terenu bit će uključeno i desetak članica, za sada neformalne, mreže SOS-NET.

Dana 21. siječnja 2015. godine članovi projektnog tima projekta SOS-NET obavili su radni posjet članicama, za sada neformalne, mreže SOS-NET koje djeluju n području Brodsko- posavske i Požeško-slavonske županije. Prvi je sastanak održan u Novoj Gradiški s predstavnicima Udruge gluhih i nagluhih, a drugi u Požegi s predstavnicima Udruge MI-Udruga roditelja djece s posebnim potrebama. Sastanci su održani u prostorima u kojima udruge djeluju.

Tema sastanaka bila je  predstavljanje projekta SOS-NET i suradnja na provedbi aktivnosti. Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška će se uključiti u provedbu projektnih aktivnosti na području Brodsko-posavske , a Udruga MI na prostoru Požeško- slavonske  županije. Prva aktivnost u provedbi kojih  će članice mreže sudjelovati  bit će istraživanje o ponudi i potrebama za socijalnim uslugama na području pet slavonskih županija.

U sklopu projektnih aktivnosti u tijeku je i priprema za Uvodnu konferenciju koja će se održati  03.veljače 2015. godine u Orahovici.