Održane edukacije “Biti volonter”

U srijedu, 14. listopada i četvrtak, 15. listopada Lokalni volonterski centar Zvono održao je edukaciju “Biti volonter” i pripremnu radionicu za volontere “Karakteristike osoba s intelektualnim teškoćama” u Orahovici i Požegi.

Kroz projekt SOS-NET koji provodi udruga Zvono, a čiji je cilj unaprjeđenje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u 5 slavonskih županija održane su navedene edukacije u Orahovici za volontere udruge Jaglac te u Požegi za volontere udruge Mi.

Cilj edukacija bio je upoznati volontere s pojmom volonterizma te s osnovnim zakonskim obvezama volontera i organizatora volontiranja. S obzirom na područje djelovanja udruga volonteri su imali priliku biti upoznati s osnovnim principima rada s osobama s intelektualnim teškoćama.

Organizacije su provedenim edukacijama stekle kompetencije za kvalitetno organiziranje volonterskog rada u svojoj lokalnoj zajednici.

 

OSNOVANA MREŽA PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA ZA PET SLAVONSKIH ŽUPANIJA

U prostorijama CITADELE-Centra za socijalno zapošljavanje osoba s invaliditetom Udruge „Zvono“ iz Belišća u ponedjeljak, 28.09.2015., održana je osnivačka skupština na kojoj je osnovana Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET. Sjednici je nazočilo četrdesetak predstavnika pružatelja socijalnih usluga s područja pet slavonskih županija.
Mrežu je osnovalo 11 osnivača, a još petnaestak pružatelja je pristupilo u članstvo. Izabrano je i vodstvo Mreže. Za predsjednicu je izabrana Jasna Petrović iz Udruge „ZVONO“ iz Belišća, a za dopredsjednicu Lidija Stojković iz Udruge „Jaglac“ iz Orahovice. Upravni odbor Mreže, osim predsjednice i dopredsjednice, čini još pet predstavnika pružatelja socijalnih usluga (po jedan iz svake slavonske županije). Sjedište Mreže SOS-NET bit će u Belišću u prostorijama Udruge „ZVONO“.
Rad Mreže bit će organiziran kroz sekcije koje će se baviti različitim ciljnim skupinama. Za početak su formirane četiri sekcije koje se bave: djecom i mladima; osobama starije životne dobi; osobama s invaliditetom i ženama i obitelji. Radom sekcija koordiniraju voditelji. Slijedi registracija Mreže u Uredu za državnu upravu, a potom i izrada strategije rada Mreže za razdoblje 2016.-2018. godine.
Svrha osnivanja Mreže SOS-NET je povezivanje i suradnja pružatelja socijalnih usluga, ali i ostalih dionika iz sektora socijalnih usluga. Organiziranjem Mreže namjerava se doprinijeti poboljšanju dostupnosti i podizanju standarda socijalnih usluga, razvijanju inovativnih socijalnih usluga po mjeri korisnika, sudjelovanju u kreiranju javnih politika te zajedničkom apliciranju na natječaje i boljem iskorištavanju dostupnih financijskih sredstava osobito onih iz europskog socijalnog fonda. Naglasak će biti na međusektorskoj suradnju u zemlji, ali i inozemstvu Među predstavnicima pružatelja socijalnih usluga najzastupljenije su bile organizacije civilnog društva (OCD) koje se bave pružanjem socijalnih usluga, ali i predstavnici ustanova i privatnih pružatelja usluga.
Iako su na sjednicu pozvani i predstavnici lokalne i regionalne uprave iz svih pet županija na poziv se odazvala samo predstavnica upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije, gospođa Željka Panjaković. Kako je Savjet za socijalnu skrb OBŽ izradio nacrt Socijalnog plana OBŽ koji treba usvojiti Skupština OBŽ jasno je da su djelatnici tog upravnog odjela prepoznali značaj osnivanja Mreže SOS-NET.
Mreža SOS-NET će imati i službeni web portal koji će s radom započeti tijekom listopada 2015. godine. Portal će služiti za komunikaciju među članicama mreže, ali i s ostalim dionicima u sektoru socijalnih usluga. Putem portala bit će omogućena i komunikacija s ciljnim skupinama i korisnicima koji imaju potrebu za različitim socijalnim uslugama.
Mreža je otvorena za prijem novih članova, sukladno pravilima definiranim Statutom koji će po registraciji biti dostupan na web portalu kao i pristupnica za članstvo u Mreži.
Neformalna Mreža SOS-NET nastala je kao rezultat inicijative grupe udruga tijekom 2013. Godine, a formalizirana je na osnivačkoj Skupštini kroz projekt SOS-NET koji provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i Udruženjem „Baranja“ iz Luga.
Vrijednost projekta je 746.144,00 kune.
Projekt je financiran sredstvima ESF , a ugovorna tijela su Ured Vlade RH za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
Projekt se provodi na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.
Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.
Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.

Obilježen početak tjedna cjeloživotnog učenja

Podjelom Uvjerenja o osposobljenosti za poslove upravljanja projektnim ciklusom obilježen je početak tjedna cjeloživotnog učenja. Podjela uvjerenja izvršena je u ponedjeljak, 28. rujna 2015. u prostorijama POU Obris u Osijeku.

Uvjerenje je primilo 20 polaznika koji su od lipnja do rujna pohađali edukaciju kao predstavnici četrnaest organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem socijalnih usluga na području pet slavonskih županija (Osječko-baranjske; Vukovarsko-srijemske; Brodsko-posavske; Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske). Edukacija je organizirana s ciljem jačanja kapaciteta OCD. Polaznici će stečena znanja iskoristiti za izradu i provedbu projekata za udruge koje su im omogućile stjecanje novog znanja. Edukacija je za polaznike bila besplatna, a provedena je u okviru projekta SOS-NET koji provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ također u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i Udruženjem „Baranja“ iz Luga. Projekt je financiran sredstvima ESF, a ugovorna tijela su Ured Vlade RH za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Osnivanje formalne mreže pružatelja socijalnih usluga

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ provodi projekt  SOS-NET u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i  Udruženjem „Baranja“ iz Luga.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a ugovorna tijela  putem kojih je osigurana realizacija projekta su Ured za udruge Vlade RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

U  okviru projekta je planirano osnivanje formalne mreže pružatelja socijalnih usluga na području pet slavonskih županija. Sjednica Osnivačke skupštine SOS-NET mreže pružatelja socijalnih usluga  će se održati 28.09.2015. (ponedjeljak)  s početkom u 9 sati. Skupština će se održati u prostorijama CITADELE-Centra za socijalno zapošljavanje osoba s invaliditetom  Udruge „Zvono“.

Osnivači Mreže bit će desetak pružatelja socijalnih usluga s područja slavonskih županija, a u članstvo će pristupiti još dvadesetak pružatelja usluga. Planirano je u rad mreže uključiti i ostale dionike u sektoru socijalnih usluga (centri za socijalnu skrb, JLS, županije i dr.) što treba osigurati vertikalnu i horizontalnu komunikaciju među dionicima, podizanje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga naročito u ruralnim područjima, ali i kreiranje inovativnih socijalnih usluga.

Mreža će biti otvorena za suradnju i uključivanje svih zainteresiranih dionika koji budu prepoznali svoj interes za uključivanje.

Putem mreže ćemo, također, razvijati međusektorsku suradnju i izradu i provedbu partnerskih projekata financiranih sredstvima strukturnih fondova EU, ali i drugih izvora financiranja.

Početkom listopada profunkcionirat će i web portal Mreže koji će imati prvenstveno ulogu web burze socijalnih usluga, ali i informiranja članica Mreže i javnosti o stanju socijalnih usluga na području slavonske regije.

Vrijednost odobrenog projekta je 746.144,00 kune iz Europskog socijalnog fonda.

Trajanje projekta je 14 mjeseci, a provodit će se na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.

Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.

Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.

 

Radni sastanci u Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj županiji

U okviru projekta SOS-NET koji Udruga „Zvono“ iz Belišća provodi  u partnerstvu  s s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara  Osječko-baranjske županije iz Osijeka i  Udruženjem „Baranja“ iz Luga 21.rujna 2015., održana  su četiri radna   sastanka s dionicima u sektoru socijalnih usluga  u Orahovici i Požegi

U partnerskoj Udruzi Jaglac u Orahovici, održana su dva neformalna sastanka.  Prvi sastanak održan je  s predstavnicom CZSS, a drugi s  privatnim pružateljima socijalnih usluga na području grada Orahovice i okolnih općina   s ciljem  kreiranja učinkovitog modela suradnje i komunikacije među dionicima koji pružaju socijalne usluge.

U suradničkoj udruzi Mi u Požegi  održan je sastanak radi dogovora o predstojećim edukacijama, u okivru projekta SOS-NET , koje će se održati u listopadu (edukacija volontera) i studenom (strateško planiranje).

Pučko otvoreno učilište Obris u Požegi organiziralo je evaluacijsko okupljanje  uspješno završene edukacije UPC za grupu polaznika u Požegi. Okupljanju polaznika pridružila se i  voditeljica projekta,  Jasna Petrović. Osim evaluacije  polaznici su informirani o svečanoj podjeli Uvjerenja o osposobljenosti  u Osijeku 28.9. 2015. u 16 sati.

Podjelom Uvjerenja obilježit će se i početak  tjedna cjeloživotnog učenja koji za Osječko-baranjsku i Požeško-slavonsku županiju organizira POU Obris..

ISKAZ INTERESA ZA ČLANSTVO U MREŽI SOS-NET

Poštovane/i,

u Upitniku  za istraživanje o stanju socijalnih usluga na području pet slavonskih županija koje je provedeno u okviru projekta SOS-NET iskazali ste namjeru za članstvo u SOS-NET mreži pružatelja socijalnih usluga. Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća, kao nositelj projekta i partneri Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT)  iz Osijeka i  Udruženje  „Baranja“ iz Luga kreću u postupak formalizacije Mreže odnosno registriranja udruge „SOS-NET mreža pružatelja socijalnih usluga“. Kako bismo uključili sve zainteresirane OCD od samog početka procesa šaljemo Vam dodatni upitnik kojim ćete se izjasniti o zainteresiranosti Vaše OCD za članstvo u Mreži  da li kao osnivača ili kao člana.

Za one koji žele biti osnivači imat ćemo u narednom razdoblju i dodatnih pitanja te ćemo ih moliti za sudjelovanje u procesu izrade dokumenata  Mreže, a po osnivanju i sudjelovanje u izradi Strateškog i akcijskog plana Mreže.

Očekivani datum Osnivačke skupštine je 28.09.2015. godine. Članstvo u mreži podrazumijevat će i godišnju članarinu koja će iznositi minimalno 100 kn godišnje (ostale opcije su stvar dogovora članica mreže). Očekivano sjedište Mreže, u kojem će biti osigurani uvjeti za njezin rad, bit će u prostoru Lokalnog volonterskog centra u Belišću.

Koristi koje članice Mreže mogu očekivati su: bolja informiranost o zakonskoj regulativi, bolja informiranost o otvorenim natječajima, bolja informiranost o projektima koji se provode; povećanje baze potencijalnih partnera, bolja komunikacija s korisnicima, proširenje područja rada kroz suradnju s drugim OCD, lobiranje i zagovaranje interesa.

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo Vas da ih uputite mailom, a odgovori će biti objavljeni na web stranici Udruge ZVONO.

Nadamo se da prepoznajete značaj osnivanja mreže pružatelja socijalnih usluga i da uviđate prilike za suradnju i razvoj koje to donosi te ćete postati članicom Mreže i time omogućiti i svojim korisnicima da dobiju kvalitetniju uslugu.

[button style=”” url=”https://udrugazvono.hr/wp-content/uploads/ISKAZ-INTERSA-SOS-NET-MREŽA.docx” size=”medium” block=”false” target=”_blank”] PREUZMITE UPITNIK [/button]

PROJEKT SOS-NET PREDSTAVLJEN JLS U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Projekt SOS-NET  koji provodi Udruga ZVONO s partnerima predstavljen je načelnicima općina i gradonačelnicima s područja Vukovarsko- srijemske županije.

Predstavljanje projekta dio je aktivnosti organizacije okruglih stolova na temu  „Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“.  Cilj je na okruglim stolovima identificirati probleme u sektoru socijalnih usluga, utvrditi razinu komunikacije i suradnje među dionicima te utvrditi ponudu i potražnju u sektoru socijalnih usluga.

Predstavljanje projekta SOS-NET organizirano je u suradnji s odjelom za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije

Edukacija “Upravljanje projektnim ciklusom” u Požegi

Prema planu i programu projektnih aktivnosti u sklopu projekta SOS-NET provedena je edukacija Upravljanje projektnim ciklusom u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta OBRIS u Požegi, s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva na području 3 slavonske županije: Virovitičko-podravske, Požeško- slavonske i Brodsko-posavske županije. Organizacijom i provedbom ove edukacije u trajanju od 120 sati, provedene od 30 travnja do 8.lipnja 2015., pružena je mogućnost OCD koje se bave pružanjem socijalnih usluga da delegiraju svog predstavnika temeljem javnog poziva.  Odabrano je  7 predstavnika iz 4 OCD-a  koji su tijekom ove edukacije,  usvojili potrebna znanja  i vještine za pripremu i provedbu projekata.  Svi kandidati aktivno su sudjelovali u edukaciji i uspješno položili završni ispit  8.lipnja 2015.g.

Održan treći Okrugli stol u Požegi

Treći od planiranih pet okruglih stolova u sklopu projekta SOS-NET kojeg provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća u suradnji s partnerskim organizacijama – Udrugom Jaglac iz Orahovice, Udrugom Upit iz Osijeka i Udruženjem Baranja iz Luga, održan je u Požegi, u Požeško-slavonskoj županiji, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, 09. lipnja 2015. Tema okruglog stola bila je „Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“ s ciljem okupljanja dionika iz Požeško-slavonske županije  (PSŽ) radi poticanja kontinuirane komunikacije i suradnje u procesu planiranja, organiziranja i pružanja socijalnih usluga, ali i predstavljanje projekta SOS-NET.

Za razliku od prva dva okrugla stola održana u Vinkovcima i Virovitici, u Požegi su se okupili u većinskom omjeru predstavnici ustanova te gradova i Županija, dok je predstavnika privatnih pružatelja i organizacija civilnog društva, bilo svega nekoliko.

Neravnomjerno su bile zastupljene sve korisničke skupine  – od starih i nemoćnih, djece i mladih kao opća populacija te s poteškoćama i invaliditetom kao i odraslih osoba s invaliditetom te korisnici socijalnih usluga centara, gradova i Županije pa su i ostvareni zaključci doneseni na temelju raspoloživih podataka.

Nakon međusobnog upoznavanja te predstavaljanja projekta SOS-NET o kojemu je govorila predsjednica udruge Zvono, Mira Anić, uslijedila je analiza prikupljenih upitnika iz PSŽ među kojima je i veći broj osnovnih i srednjih škola te dvije udruge vinara, no od navedenih nitko nije prisustvovalo Okruglom stolu.

U raspravi, iznošenju problema i potreba u području socijalnih usluga u PSŽ, sudjelovali su gotovo svi prisutni. Najbrojniji su bili predstavnici Grada Požege – Odjel za europske integracije koji je u samo godinu dana djelovanja ostvario iznimne rezultate i trenutno je prijavljeno čak 5 EU projekata iz područja socijalnih usluga u partnerstvu s OCD-ima.

Što se tiče raspisivanja natječaja za udruge Grada i Županije, to se svake godine čini, no nismo uspjeli saznati jesu li to dostatni iznosi za udruge i koliko se uopće prijavi udruga jer su prisutni većinom bili djelatnici zaposleni na stručnom osposobljavanju koji nisu raspolagali takvim informacijama.

Govoreći generalno o stručnom kadru potrebnom za obavljanje i pružanje socijalnih usluga, saznali smo da su i u PSŽ deficitarna zanimanja socijalni radnici i socijalni pedagozi kojih nema na požeškom Zavodu za zapošljavanje. Drugi je problem neusklađenosti Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga iz Zakona o socijalnoj skrbi, sa stvrnim potrebama pojedinih pružatelja socijalnih usluga jer ono što je propisano, često je u praksi neizvedivo, poput zapošljavanja na svega dva sata mjesečno.

Stoga se razgovaralo i o međusobnoj suradnji koja postoji, no još uvijek nije dovoljno razvijena jer nema protočnosti informacija o ponudi i potražnji, tj. nedostaje baza podataka organizatora i pružatelja socijalnih usluga. Također, međusektorsko povezivanje još uvijek je u povojima.

Što se tiče strategija i akcijskih planova, Županija donosi socijalne planove za svaku godinu, no kako smo saznali na Okruglome stolu, oni ne nude inovativna rješenja za kontinuirano rješavanje socijalnih problema, već su većinom jednokratne intervencije.

Unatoč aktivnom djelovanju organizacije mladih PUMA Požega, cijela PSŽ još uvijek nema volonterski centar, iako postoje nacionalni natječaji za otvaranje lokalnih i regionalnih volonterskih centara. Sudionici su to naglasili kao potrebu jer od prisutnih samo nekoliko OCD-a u svoj rad uključuje volontere, dok to za sada nije praksa u ustanovama te Gradu i Županiji.

Povezivanje i razmjena informacija je nužna pa tako i podrška regionalnih razvojnih agencija kojih u PSŽ ima i koje mogu i trebaju biti podrška kako ustanovama tako i OCD-ima projektima te izradi istih jer se time radi ne samo na jačanju kapaciteta, već i na razvoju i inovacijama socijalnih usluga.

Ujedno, ukoliko se zajednički predlažu projekti s više različitih usluga, uključuje se veći broj korisnika i time se osnažuju svi dionici u procesu.

ZAKLJUČCI:

·         raditi na inovativnim i kontinuiranim socijalnim uslugama u skladu s potrebama PSŽ

·        osnivanje volonterskog centra u PSŽ

·         umrežavanje

·         zajednička partnerstva za osnaživanje kapaciteta

·         senzibilizacija

·         stvaranje baze podataka za bolju komunikaciju

·         omogućiti pristup informacijama

Održan drugi Okrugli stol u Virovitici

Drugi od planiranih pet okruglih stolova u sklopu projekta SOS-NET kojega provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća u suradnji s partnerskim organizacijama – Udrugom Jaglac iz Orahovice, Udrugom Upit iz Osijeka i Udruženjem Baranja iz Luga, održan je u Virovitici, u Virovitičko-podravskoj županiji, 28. travnja 2015. godine, u vijećnici Županije. Tema okrugloga stola bila je „Suradnja dionika u sektoru socijalnih usluga u organiziranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici“ s ciljem okupljanja dionika iz Virovitičko-podravske županije(VPŽ) radi poticanja kontinuirane komunikacije i suradnje u procesu planiranja, organiziranja i pružanja socijalnih usluga, ali i predstavljanje projekta SOS-NET.

U Virovitici je sudjelovalo 40-ak predstavnika organizacija civilnoga društva, ustanova i jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ravnomjerno su bile zastupljene sve korisničke skupine – od starih i nemoćnih, djece i mladih kao opće populacije te s poteškoćama i invaliditetom kao i odraslih osoba s invaliditetom te korisnici socijalnih usluga centara, gradova i općina.

Zajednički je utvrđeno da je interes za privatnim pružateljima puno veći od ponuđenih usluga. Većinom se nude privatne usluge usmjerene na stare i nemoćne osobe, a najmanje su zastupljene kategorije djece i mladih u riziku i s posebnim potrebama. Predstavnici centara socijalne skrbi istaknuli su da nisu popunjeni svi kapaciteti udomiteljskih obitelji, odnosno da još uvijek ima slobodnih mjesta za udomljavanje.

Govoreći generalno o stručnom kadru potrebnom za obavljanje i pružanje socijalnih usluga, saznali smo da Županija, gradovi i općine u VPŽ nude stipendije za deficitarna zanimanja među kojima su i socijalni radnici, no nikada nitko te struke nije od mjerodavnih odjela Županije, gradova i općina zatražio  takvu stipendiju.

Na žalost realizacija  partnerstava i suradnje među dionicima u sektoru socijalnih usluga  i dalje ovisi o privatnim kontaktima i dobroj volji mjerodavnih da se upuste u neke nove projekte.

ZAKLJUČCI:

* potrebno je raditi na vidljivosti udruga u Virovitičko-podravska županija;

*nužna je  izrada strateških planova jedinica lokalne samouprave;

* umrežavanje ključno za uspjeh projekata;

* potrebna su zajednička partnerstva radi  osnaživanje kapaciteta;

*potrebna je  senzibilizacija zajednice;

* nužno je stvaranje baze podataka s ciljem bolje komunikacije;

*potrebno je  omogućiti pristup informacijama svim zainteresiranima.