Poziv organizacijama civilnog društva

   Mreža udruga grada Belišća

Belišće, A.Hebranga 12

Tel: 031/662-535

E-mail: mreza.belnet@gmail.com

OIB: 44301132614

IBAN: HR4623400091110687716

 

Belnet je Mreža udruga s područja grada Belišća koja je osnovana sredinom ove godine na inicijativu Udruge Zvono. Osnivači su: Udruga Zvono, Ekološka udruga EKO KARAŠICA, Centar mladih Belišće, Belkatalog, Boćarski klub Belišće, Udruga invalida rada Belišće-Valpovo.  Predsjednik Mreže Belnet je Dinko Župan, a tajnica Nada Velte.

S obzirom da Udruga Zvono djeluje već dugi niz godina i uspješna je u svom radu, posjeduje kapacitete za jačanje drugih organizacija i određeno mentorstvo u njihovom radu. Svrha osnivanja ove Mreže je da udruge zajedničkim djelovanjem jačaju civilno društvo, ostvaruju socijalnu koheziju i bolju komunikaciju s jedinicima lokalne samouprave.

Cilj ovog umrežavanja je ojačati kapacitete članica Mreže na način da će se kroz različite edukacije (radionice i okrugli stolovi) omogućiti stvaranje uvjeta i sustavnu podršku razvoju udruga na lokalnoj razini.

Posebno nam je cilj unaprijediti dosadašnja znanja i vještine članova pojedinih udruga u cilju postizanja boljeg razumijevanja i interakcije svih članica te zajedničke suradnje prilikom sudjelovanja na različitim natječajima za projekte i programe. Na taj način same članice će aktivno sudjelovati u radu Mreže i neće morati tražiti angažman vanjskih suradnika te će se na taj način same financirati i neće ovisiti isključivo o tuđoj pomoći.

Povrh svega, cilj nam je štititi građanske slobode i prava kroz zajedničke aktivnosti i potporu organizacijama civilnog društva na lokalnom području.

 

Svrha i područje djelovanja udruge:

 • pokreće inicijative u cilju unapređenja razvoja civilnog društva;
 • prikuplja i stvara zajedničke baze podataka;
 • sustavno informira članice Mreže BELNET;
 • pokreće i provodi istraživanja i razvojne projekte;
 • organizira i provodi kampanje i (javne) rasprave u suradnji sa članicama;
 • organizira i provodi konferencije, tribine, okrugle stolove, seminare, radionice, sajmove udruga i sl. u suradnji sa članicama;
 • informira javnost o stanju razvijenosti civilnog društva i slobodama građana na području grada Belišća;
 • pruža podršku i stvara uvjete za strukturiranu podršku razvoju udruga na  lokalnoj razini, kroz udruge te osnivanje i rad općinskih, gradskih i županijskih foruma;
 • potiče razvoj i osnaživanje kapaciteta udruga – članica Mreže BELNET;
 • surađuje sa srodnim domaćim i međunarodnim organizacijama;
 • razvija suradnju s Vladom RH, ministarstvima, javnim ustanovama te jedinicama lokalne, mjesne i regionalne samouprave i gospodarskim sektorom;
 • potiče odgovorno poslovanje;
 • pokreće timove za razvoj suradnje na EU projektima (međusektorski timovi);
 • razvija mehanizme solidarnosti;

 

Ciljevi osnutka udruge, sukladno statutu:

•             Promovirati i štititi vrijednosti građanskog društva i poticati suradnju među udrugama

•             Aktivnim uključivanjem organizacija civilnog društva utjecati na kreiranje razvojnih politika na regionalnoj i lokalnoj razini

•             Razvijati suradnju s javnim i poslovnim sektorom

•             Zagovarati i stvarati uvjete za održivu potporu organizacijama civilnog društva.

Pozivamo sve organizacije civilnog društva da postanu članom Mreže Belnet te da svojim sudjelovanjem u zajedničkom radu potpomognu razvoj civilnog društva na našem području.

S poštovanjem,

Tajnica Mreže Belnet:

Nada Velte

Poziv za volontiranje

U sklopu svojeg projekta VIZIJE – VolonterI Za rodItelJe i djEcu, koji financira Europska unija u okviru IPA instrumenata predpristupne pomoći, IV komponenata – Razvoj ljudskih potencijala, u iznosu od 108.231,41 eura (ukupna vrijednost projekta je 127.331,07 eura, a Europska unija financira 85% vrijednosti), a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, udruga Roditelji u akciji – RODA objavila je poziv za volontiranje nezaposlenim, mladim osobama iz Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Virovitičko-podravske županije koje žele steći svoja prva radna iskustva kroz volontiranje u projektu VIZIJE, te svojim sudjelovanjem u radu stručnih mobilnih timova stjecati praktično iskustvo rada u pružanju usluga osjetljivim skupinama roditelja kojima su te usluge i najpotrebnije. Poziv je namijenjen nezaposlenim mladim osobama koje su apsolventi ili koje su stekle diplomu iz područja psihologije, pedagogije, socijalnog rada, edukacijske rehabilitacije, prava i drugih srodnih područja.

Cilj projekta ugovorenog u sklopu EU programa dodjele bespovratnih sredstava “Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije” jeosigurati podršku i pomoć osjetljivim skupinama roditelja i djece pomoću stručnih mobilnih timova, a projektom će biti obuhvaćeni samohrani roditelji, roditelji s troje ili više djece, maloljetne trudnice i majke, trudnice i majke s invaliditetom te roditelji djece s teškoćama u razvoju.

Sa svim odabranim volonterkama i volonterima, RODA će sklopiti ugovor o volontiranju na 6 mjeseci, a nakon isteka volonterskog angažmana, svaki će volonter/ka dobiti Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem (potvrda na razini EU o radnom iskustvu) te pismo preporuke stručnog tima. Svi troškovi tijekom volontiranja bit će pokriveni. Suradnjom s članovima tima, s drugim stručnjacima i organizacijama u području socijalnih usluga, volonteri će steći nova znanja, vještine i radno iskustvo koje će značajno doprinijeti povećanju njihove zapošljivosti. Mladi stručnjaci koji se žele uključiti u provedbu projekta VIZIJE trebaju dostaviti svoj životopis i motivacijsko pismo na mail adresu: vizije@roda.hr najkasnije do 10.11.2014. godine. Ukoliko žele saznati više o projektu, brošuru mogu preuzeti u Centrima za socijalnu skrb Osijek, Virovitica i Vinkovci te u udrugama Organizacija za građanske inicijative – OGI, Osijek i S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Virovitica, koji su partneri na ovom projektu.

Brošuru namijenjenu volonterima je moguće preuzeti i na Rodinom portalu.

Za sve dodatne informacije o projektu doznajte na vizije@roda.hr ili na telefon broj 091 22 77 232.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost udruge RODA.

Vizije-volonteri za roditelje i djecu

Naziv projekta: VIZIJE – VolonterI Za rodItelJe i djEcu

Projekt financira: Europska unija u okviru IPA instrumenata predpristupne pomoći, IV komponenata – Razvoj ljudskih potencijala. (IPA4.1.5.2.3.01.c02) Projekt je ugovoren u sklopu EU programa dodjele bespovratnih sredstava “Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije”. Provedbena tijela su Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 127.331,07 eura, a Europska unija financira 108.231,41 eura, što iznosi 85% ukupne vrijednosti projekta.

Partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Virovitica, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Organizacija za građanske inicijative – OGI, Osijek, S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Virovitica

Vrijeme provedbe: 11.3. 2014. – 11.3.2016.

Mjesto provedbe: Projekt se provodi u tri županije: Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Kontakt osoba: Branka Mrzić Jagatić, branka@roda.hr, 091/22 77 232

Opis projekta: Pružanjem pojedinačnih savjetodavnih usluga, grupa podrške te radionica namijenjenih roditeljima i djeci, volonterke će stjecati potrebno iskustvo za siguran iskorak u svijet rada. Stručni timovi volonterki će kroz mobilne timove pružati podršku maloljetnim trudnicama i majkama, trudnicama i majkama s invaliditetom, samohranim roditeljima, obiteljima djece s teškoćama u razvoju te obiteljima s više od troje djece ili slabog imovinskog statusa.

Cilj projekta: Jačanje ekonomske i socijalne kohezije u manje razvijenim područjima kroz volontiranje namijenjeno socijalnom uključivanju roditelja i poboljšanju kvalitete života građana.

Specifični ciljevi projekta:

Poticanje umrežavanja organizacija civilnog društva (OCD) i javnih institucija kroz implementiranje volonterskih aktivnosti namijenjenih socijalnom uključivanju i poboljšanju kvalitete života građana u manje razvijenim područjima.
Povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih mladih žena bez radnog iskustva kroz volonterske aktivnosti namijenjene socijalnom uključivanju roditelja u manje razvijenim područjima.
Podizanje svijesti šire javnosti o višestrukim koristima volontiranja u svrhu socijalnog uključivanja kroz partnerstva između OCD-a i javnih institucija.
Aktivnosti:

Mapiranje postojećih institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i potreba za uslugama socijalno isključenih roditelja;
Razvoj sustava edukacije i treninga mladih žena/volonterki bez radnog iskustva za pružanje usluga socijalno isključenim roditeljima, a s ciljem povećanja njihove zapošljivosti;
Osvješćivanje javnosti o važnosti volontiranja za socijalno isključene roditelje.

Sadržaj ovih stranica isključiva je odgovornost udruge RODA.

Poziv volonterima

TRI SATA ZA NAŠE AUTOCESTE: VOLONTIRAJMO ZA NAŠU BUDUĆNOST!

 

Inicijativa Ne damo naše autoceste! poziva sve građanke i građane da se uključe u akciju prikupljanja potpisa za referendum protiv davanja autocesta u koncesiju koja će se odvijati od 11. do 25. listopada na području cijele Hrvatske.

 

Koji su ciljevi ove akcije?

 • spriječiti koncesiju autocesta koja je financijski, društveno i gospodarski štetna;
 • spriječiti da se o našoj budućnosti neodgovorno odlučuje;
 • aktivno uključiti građanke i građane u odlučivanje o važnim društvenim pitanjima koja imaju dalekosežne posljedice.

Kako pomoći?

 • Volontirajte tri sata na štandu inicijative Ne damo naše autoceste! u dijelu grada u kojem živite ili radite.

Koga kontaktirati?

 

Ne damo naše autoceste!

 

Volontirajmo i zajedno odlučimo o našoj budućnosti!

 

——

Inicijativu Ne damo naše autoceste! pokrenulo je 7 organizacija civilnog društva (Pravo na grad, Zelena akcija, GONG, Mreža mladih Hrvatske, Centar za mirovne studije, Savez udruga Klubtura, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju), 5 sindikalnih središnjica (NHS, HURS, MHS, SSSH, URSH) te dva cestarska sindikata (Nezavisni cestarski sindikat i Sindikat radnika Hrvatskih autocesta i cesta). Ovih četrnaest organizacija osnovalo je Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju, a inicijativi su se priključile i brojne druge organizacije (sindikati, udruge i građani) iz svih krajeva Hrvatske.

8. Festival Bundeva

Udruga Zvono je zajedno sa Turističkom zajednicom grada Belišća organizirala 8. Festival bundeva koji se održao u gradu Belišću. Na festivalu su se izlagala i prodavala jela, pića i slastice napravljene od bundeve, izlagali su proizvođači ljekovitog bilja, medičari, ulja od buče, proizvođači košara, te svi proizvodi nastali u kućnoj radinosti, a imaju veze s očuvanjem tradicije i tradicijskih zanata.

Ovogodišnji festival trajao je dva dana, 03. (petak) i 04. (subota) listopada 2014. Prvi dan festivala bio je namijenjen oslikavanju prostorija Udruge Zvono (gosti i domaći slikari), a u isto vrijeme održala se radionica o nenasilju koju su vodili članovi Budi muško klub-a iz Srednje škole Valpovo. U večernjim satima na Trgu A. Starčevića organizirano je rezbarenje i ukrašavanje bundeva na kojem su sudjelovali studenti, volonteri te korisnici naše Udruge.

Drugi dan sajma (subota), kao i do sada, izlagači su izlagali i prodavali svoje proizvode uz brojne popratne sadržaje.

Popis pomoćnika u nastavi – Baranja

Osnovna škola Bilje

1. Mislav Perković

2. Ružica Gernhardt

Osnovna škola Čeminac

1. Ena Sabolek

Osnovna škola Draž

1. Mario Kedmenec

Osnovna škola Jagodnjak

1. Jasenka Vuk

Osnovna škola Popovac

1. Danijel Žaja

2. Nataša Jakopec

Osnovna škola Kneževi Vinogradi

1. Saša Bjelica

2. Lilla Dobo

Osnovna škola Lug

1. Ivana Kovač

2. Valerija Čipanj

Osnovna škola Zmajevac

1. Krisztina Kodvanj

 

Popis pomoćnika u nastavi – Valpovština

Osnovna  škola Ivana Kukuljevića Belišće

1. Dora Kučera

2. Tamara Andrašić

3. Sonja Jurman

Osnovna škola M.P.Katančića Valpovo

1. Igor Paloh

2. Božica Špoljarić

Osnovna Škola “A.Harambašić” D.Miholjac

1. Ivana Marić

2. Nevena Pavošević

3. Dijana Bućanac

4. Ivona Crljenić

Osnovna škola “Matija Gubec” Magadenovac

1. Tihana Job

Osnovna škola Ladimirevci

1. Maja Mišinec

2. Maja Čavčić

Osnovna škola Petrijevci

1. Mirela Pelin

 

 

Popis kandidata za testiranje:pomoćnica/pomoćnik u nastavi – BELI MANASTIR

Testiranje kandidata održat će se u petak 26. rujna 2014. godine s početkom  u 9,00 sati u prostorijama Osnovne škole “Dr. Franjo Tuđman, Sv. Martina 16,  Beli Manastir.

POPIS KANDIDATA:

1.Jakopec Nataša

2.Kovač Ivana

3.Čipanj Valerija

4.Perković Mislav

5.Sabolek Ena

6.Žaja Danijel

7.Kedmenec Mario

8.Vuk Jasenka

9.Meštrović Vlasta

10.Bulić Marina

11.Grden Maja

12.Vujatović Predrag

13. Timko Helena

14.Petrić Marija

15.Šibalić Ana-Marija

16.Molnar Ilonka

17.Stojković Jovica

18.Gernhardt Ružica

19.Kovačević Dario

20.Kobaš Karlo

21.Marizela Mikulec

Popis kandidata za testiranje: pomoćnica/pomoćnik u nastavi – BELIŠĆE

Testiranje kandidata održat će se u petak 26. rujna 2014. godine s početkom  u 9,00 sati u prostorijama Udruge djece i mladih s poteškoćama u razvoju “Zvono”,Andrije Hebranga 12,Belišće.

POPIS KANDIIDATA:

1. Jurman Sonja

2. Kučera Dora

3.Andrašić Tamara

4.Pavošević Nevena

5.Hlavač Iva

6.Paloh Igor

7.Kupanovac Danijela

8.Jaman Nikolina

9.Špoljarić Božica

10.Čavčić Maja

11.Mišinec Maja

12.Job Tihana

13.Majdenić Anja

14.Bučanac Dijana

15.Marić Ivana

16.Crljenić Ivona

17. Piškorjanac Kristina

18.Kopić Petra

19.Falamić Valentina

20.Ćupurdija Ljiljana

21.Zečević Ivana

22.Glavica Katarina

23. Borić Maja

24.Anušić Sara

25.Birovljević Maja

26.Grubić Anita

27.Mandić Valentina

 

Humanitarna akcija za Martinu Kaluđer

U ponedjeljak 15. rujna 2014. god. u poslijepodnevnim satima predstavnici Lions Cluba Valpovo-Belišće zajedno sa svojim predsjednikom Jozom Berečićem posjetili su Udrugu Zvono i tom prilikom uručili našoj članici Martini Kaluđer prijenosno računalo. Nakon predaje poklona, Lionsi su se zadržali u Udruzi na kratkom druženju s korisnicima popodnevnog boravka.

Podsjetimo, Lions Club Valpovo-Belišće organizirao je 11. rujna 2014. god. u Valpovu humanitarnu utrku za našu članicu Martinu Kaluđer. Na utrci su sudjelovali Lions Club Valpovo-Belišće, Valpovačka ljetna liga trčanja i Udruga zdravo trčanje Osijek. Kotizacija za sudjelovanje u humanitarnoj utrci je bila 10,00 kuna, a sav prihod je išao za kupnju prijenosnog računala Martini Kaluđer.