ZAVRŠENE EDUKACIJE O MENADŽMENTU VOLONTERA

Udruga Zvono iz Belišća od kolovoza 2017. godine provodi projekt „Šalji dalje“. Projekt je usmjeren razvoju volonterstva na području Osječko – baranjske, Virovitičko – podravske i Požeško – slavonske županije. Poseban naglasak stavlja se na razvoj inkluzivnih volonterskih programa te na edukacije o volonterstvu. Partneri na projektu su udruga Jaglac iz Orahovice, udruga Slap iz Osijeka, SŠ Marka Marulića Slatina, SŠ Stjepan Ivšić Orahovica i Grad Belišće.

Kroz aktivnosti projekta provedena su i tri ciklusa edukacije „Uvod u menadžment volontera“. Edukacija je bila namijenjena organizatorima volontiranja – organizacijama civilnog društva i javnim ustanovama. Provedena su tri ciklusa edukacije, po jedan u svakoj od županija u kojima se provode aktivnosti projekta. Tijekom svibnja, lipnja i srpnja 2018. predstavnici 15 organizacija civilnog društva i 6 javnih ustanova sudjelovali su na edukaciji o menadžmentu volontera. Tijekom edukacije upoznali su se s ciklusom menadžmenta volontera te su stekli znanja i vještine koje će im pomoći u vođenju volontera u njihovim organizacijama. Kroz interaktivne metode rada radili su na razvoju kvalitetnih volonterskih programa, a poseban je naglasak bio na uključivanju volontera iz marginaliziranih skupina.

Organizatori volontiranja upoznali su se s pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja, etičkim kodeksom volontera, načinima traženja i odabira volontera te načinima nagrađivanja volontera, ali i metodama evaluacije volonterskog programa.

U sljedećem razdoblju nastavljamo s provedbom inkluzivnih volonterskih akcija te s organizacijom edukacija o volonterstvu za građane.

Kamp Učka 360⁰ – Vratimo livade leptirima!

Od 12.7. – 24.7.2018. u sklopu projekta Učka 360°, udruge Bioteka i Biom u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Učka organiziraju volonterski kamp za obnovu travnjaka. Pridružite nam se, volontirajte i sudjelujte u borbi za očuvanje bioraznolikosti!

Sudjelovanje na kampu, hrana i voda besplatni su za sve sudionike. Djeca i psi su dobrodošli! Traži se jedino dobra volja, spremnost na rad i suradnju i sudjelovanje u aktivnostima krčenja zaraslih travnjaka i održavanju kampa. Prijavit se možete za bilo koje dane kampa.

 

Molimo sve zainteresirane da nam se jave za sudjelovanje na kampu ispunjavanjem prijavnice – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF1UsZbJ4E6m1zvktckv7-FmzTN5bPbPT4bA8q98QC6CnJyg/viewform!

Detaljnije o Volontrskom kampu pročitajte na poveznici – http://www.biom.hr/vijesti/kamp-ucka-360%E2%81%B0-vratimo-livade-leptirima/.

 

 

Godišnji financijski izvještaj i revizorsko izvješće

Godišnji financijski izvještaj i revizorsko izvješće o uvidu o financijske izvještaje za razdoblje koje završava 31.12.2017. udruge djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono.

Godišnji financijski izvještaj i revizorsko izvješće

MivaArt 2

Završen projekt socijalne zadruge MIVA ART 2

Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono osnovala je Socijalnu zadrugu Miva art 2007. godine. Kao socijalna zadruga, Miva art uvažava razlike među ljudima te radi na zapošljavanju osoba s invaliditetom kako bi ostvarila zajedničke vrijednosti svojih članova i širu društvenu koheziju. Samoodrživost kao osnovnu ideju ostvaruje spajajući društvene, ekonomske i ciljeve zaštite okoliša. Zadruga djeluje na tržištu proizvodnjom dobara i usluga na poduzetnički i inovativan način, a stvorene viškove koristi za ulaganje u zajednicu.

Kroz dosadašnji rad, zadruga je postigla brojne ciljeve, a nastavlja se razvijati i širiti usluge. Zadruga se javila na natječaj Europske unije te je 01. lipnja 2017. godine započela s provedbom projekta pod nazivom Miva Art 2. Projekt je financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 706.263,99 kuna. Upravljačko tijelo provedbe projekta bilo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dok je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva posredničko tijelo razine 2 i pratila je provedbu projekta.

Cilj projekta Miva art 2 bio je ojačati kapacitete socijalne zadruge i razviti nove modele socijalnog poduzetništva u skladu s resursima regije. Specifični ciljevi su jačanje ljudskih kapaciteta za vođenje zadruge, osposobljavanje i unaprjeđenje vještina osoba u nepovoljnom položaju te poboljšanje poslovanja zadruge s ciljem održivosti. Ciljane skupine projekta bile su osobe s invaliditetom, zadrugari i mladi nezaposleni. Kroz projekt koji je trajao godinu dana provele su se aktivnosti osposobljavanja i usavršavanja menadžmenta zadruge, istraživanje tržišta, usavršavanje postojećih i razvoj novih socijalnih usluga. Također, kako bi ostvarili projektne ciljeve provedeno je osposobljavanje osoba s invaliditetom za pomoćna zanimanja: pomoćni pčelar, permakulturni vrtlar, lutkar, palačinka majstor i domar.

Projektom Miva art 2 osnažili smo ljudske resurse koji će svojim znanjem i vještinama stvoriti dobre temelje za kvalitetnu i samoodrživu društvenu zadrugu koja generira profit i koristi ga za dobrobit marginaliziranih društvenih skupina te razvoj lokalne zajednice u cjelini.

  1. rujna zaposleni su radni asistenti za permakulturnog vrtlara, domara, palačinka majstora, lutkara i pomoćnog pčelara. S obzirom da se na natječaj javio pre mali broj zainteresiranih za ovo radno mjesto, zaposleni su ljudi sa područja cijele Osječko-baranjske županije. Odmah po zapošljavanju, radni asistenti prošli su edukaciju za rad s osobama s invaliditetom koju je provela rehabilitatorica Tena Anić na kojoj su stekli osnovna znanja i vještine kako i u kojoj mjeri pružiti podršku u radu osobama s invaliditetom. Nakon edukacije radni asistenti su uz mentorstvo stručnjaka za svako područje započeli sa osposobljavanjem 20 nezaposlenih osoba s invaliditetom ili sa završenim pomoćnim zanimanjem. Dakle svaki radni asistent davao je podršku u radu 4 osoba s invaliditetom. Nakon što su prošli volontersku praksu, osobe s invaliditetom stekli su nova znanja i vještine koje će im omogućiti da postanu konkurentniji na tržištu rada.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti mentorima koji su kroz cijeli projekt bili velika podrška osobama s invaliditetom i njihovim radnim asistentima a to su Vanja Đumić i Ria Trdin za skupinu lutkara, Anita Andrašek Mihaljević za skupinu pčelara, Franjo Jelić za skupinu domara, Ivona Šimić za skupinu palačinka majstora te Tanja Ordanić za skupinu vrtlara. Također se želimo zahvaliti i našim radnim asistentima Martini Salopek, Vesni Sobodić, Nikoli Vinkoviću, Mirti Vaci te Roberti Šimunović na predanom radu i trudu tijekom cijelog projekta, bili su zaista velika pomoć i podrška polaznicima ove prakse. U srijedu, 28. veljače, prigodno smo obilježiti zadnji dan našeg druženja podjelom diploma za uspješno provedenu praksu. Sigurni smo da će im stečena znanja i vještine pomoći da budu konkurentniji na tržištu rada te da će ih koristiti u daljnjem životu i radu.

Tijekom projekta nabavljena je oprema i materijali potrebni za provođenje projekta. Vrtlarska skupina svakodnevno vrijedno radi u našem permakulturnom vrtu. Još jesenas je mentorica Tanja Ordanić donirala kalifornijeske gliste te objasnila našoj skupini njihovu važnostu u procesu kompostiranja.  Kupljen je plastenik te su naši vrtlari posadili rajčicu. Skupina domara je sa svojim radnim asistentom bila uključena u sve pomoćne radove prilikom obnove stambene zajednice udruge Zvono. Palačinka majstori do sada su već savladali osnovne tehnike pečenja palačinki, a sada rade na poboljšanju svojih recepata i uvođenju novih. Do sada su već imali prilike prezentirati svoje radove na raznim manifestacijama u lokalnoj zajednici na kojima su dobili samo pohvale za svoj rade, što ih dodatno motivira. Kroz projekt je nabavljena sva kuhinjska oprema potrebna za otvaranje palačinkarnice tako da smo 06.05.2018. imalo smo otvorenje palačinkarnice na Citadeli koja će od sada svake subote i nedjelje raditi na Citadeli od 15-19h. Na otvorenju su posjetitelji imali prilike kušati nadjeve od mljevenog mesa, piletine, blitve i sira, kukuruza i vrhnja, mljevenih oraha i domaćih džemova od marelice, mandarine, šumskog voća i jabuka. Za pčelarsku skupinu nabavljena je kompletna oprema, te se naši pčelari sada vrijedno pripremaju za nadolazeću pčelarsku godinu.  Mentorica lutkarske skupine Ria Trdin sa umjetničke akademije u Osijeku održala je 2 edukativne lutkarske radionice. Na početku radionice, mentorica je održala kratko uvodno predavanje o povijesti lutke i lutkarstva, te su nakon toga svi sudionici krenuli u izradu vlastitih  lutki zijevalica od spužve. Na drugoj radionici sudionici su dovršili svoje lutke koje će im biti potrebne za daljnje aktivnosti.

U svrhu osnaživanja kapaciteta društvenih poduzetnika kroz projekt Miva art 2 održana je edukacije društvenih poduzetnika o vještinama upravljanja i poslovanja koju je provela udruga Slap iz Osijeka i to kroz nekoliko modula: osnove društvenog poduzetništva, marketing društvenog poduzetništva, strategija društvenog poduzeća, sječtine upravljanja društvenim poduzećem te timski rad. Sudionici edukacije imali su priliku naučiti nešto više o vještinama financijskog upravljanja društvenim poduzećem, te su se susreli s primjerima dobre prakse koji će im biti korisni u daljnjem poslovanju, a onima koji se tek odluče baviti  društvenim poduzetništvom dobar primjer kako krenuti u pravom smjeru.

Tvrtka Recupero iz Osijeka provela je istraživanje tržišta za zadrugu  nakon čega je uslijedilo kreiranje novog vizualnog identiteta i pokretanje internet trgovine. Završne aktivnosti su u tijeku, iz tvrtke  Recupero su nam poslali nekoliko konačnih verzija za koje se trebamo odlučiti, a u ponedjeljak, 14.05., odradili smo slikanje naših proizvoda, lutaka, nakita, odjeće čije slike će biti postavljene na web stranicu i u katalogu proizvoda i usluga.

Kako bi poslovanje socijalne zadruge Miva art bilo što uspješnije izrađen je i novi strateški plan koji je izradila Modra nit iz Osijeka.

Zahvaljujemo se svima koji su u ovih godinu dana pratili i podržali projekt Miva art 2. Pozivamo sve zaljubljenike u palačinke da nam se pridruže vikendima na Citadeli te tako prate i podrže rad Zadruge Miva Art.

Održana edukacija Uvod u menadžment volontera u Belišću

U petak, 1. lipnja u Belišću je završena edukacija o menadžmentu volontera koja je bila namijenjena organizacijama civilnog društva i javnim ustanovama koje u svoj rad uključuju volontere ili ih tek planiraju uključiti u svoj rad.

Edukacija je održana u dva termina – 18. svibnja i 1. lipnja 2018., a na edukaciji su sudjelovali predstavnici udruga i javnih ustanova s područja gradova Belišće i Valpovo. Tijekom edukacije sudionici su se upoznali s procesom menadžmenta volontera te s koracima koji su im važni za uspješno uključivanje volontera u rad njihovih organizacija. Sudionici su zajednički izrađivali volonterske programe za svoje organizacije, upoznali se s osnovnim pojmovima u volonterstvu te su se upoznali s pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja. Kroz interaktivne aktivnosti sudionici su izrađivali opise volonterskih pozicija, oglase za volontere te se upoznali s načinima odabira te uključivanje i edukacije volontera. Kroz praktične primjere upoznali su se sa Zakonom o volonterstvu te sa svim obvezama organizatora volontiranja, a koje su važne za razvoj kvalitetnih volonterskih programa.

Edukacija je provedena u sklopu projekta „Šalji dalje“ koji provodi udruga Zvono u partnerstvu s udrugom Jaglac iz Orahovice, udrugom Slap iz Osijeka, Gradom Belišće, SŠ Marka Marulića Slatina i SŠ Stjepan Ivšić Orahovica.  Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

U sklopu projekta održat će se još jedan ciklus edukacije „Uvod u menadžment volontera“ u Požegi, a nakon toga planira se provedba 2. volonterskog kampa, volonterskih akcija te edukacija o volonterstvu za građane.

Inkluzivne volonteske akcije u Zvonu i Jaglacu

Udruga Zvono i udruga Jaglac započele su s provedbom inkluzivnih volonterskih akcija u ruralnom području. Aktivnost se provodi u sklopu projekta “Šalji dalje” koji udruga Zvono provodi u partnerstvu s udrugom Jaglac, udrugom Slap, Gradom Belišće te srednjim školama – SŠ Marka Marulića Slatina i SŠ Stjepan Ivšić Orahovica. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Članovi udruge Jaglac, udruge Zvono i udruge Mi iz Požege tijekom siječnja, veljače i ožujka sudjelovali su na edukacijama o inkluzivnom volontiranju i volontiranju u timovima. Tijekom edukacije upoznali su se s osnovnim pojmovima vezanim uz volonterstvo, s pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja te s volontiranjem u timovima i inkluzivnim volontiranjem.

U travnju su započele i inkluzivne volonterske akcije u ruralnim područjima. Inkluzivne volonterske akcije podrazumijevaju direktno uključivanje volontera iz ranjivih skupina u volonterske aktivnosti aktivnosti u lokalnoj zajednici. Kroz inkluzivne volonterske akcije pružat će se podrška u svakodnevnim aktivnostima za 20 obitelji osoba s invaliditetom te staračkih domaćinstava. Volonterima uključenim u inkluzivno volontiranje osigurana je podrška i praćenje tijekom aktivnosti.

Cilj inkluzivnih volonterskih akcija je primijeniti inovativne pristupe podrške ranjivim skupinama društva u procesu njihove integracije i uvođenje novih volonterskih praksi s ciljem poticanja aktivizma kod mladih. Kroz provedbu inkluzivnih volonterskih akcija u dvije županije širimo iskustva udruge Zvono te prenosimo svoja znanja i iskustva organizacijama i na području Požeško – slavonske i Virovitičko – podravske županije.

Tijekom inkluzivnih volonterskih akcija volonteri pružaju podršku starijim domaćinstvima i obiteljima osoba s invaliditetom. Sudjeluju u održavanju okoliša i kućanstva. Pomažu u jednostavnijim kućanskim poslovima te u poslovima održavanja okoliša – košnja, cijepanje drva, briga o cvijeću i vrtu.

Inkluzivne volonterske akcije nastavljaju se s provedbom do srpnja 2019.

Manifestacija “Hrvatska volontira”

U prva dva dana manifestacije provedeno je više od 170 volonterskih aktivnosti u cijeloj Hrvatskoj!

Od ponedjeljka, 21. svibnja, građani se u sklopu manifestacije Hrvatska volontira uključuju u mnogobrojne društveno korisne aktivnosti u kreativnim oblicima radionica, akcija, aktivnosti i festivala.

U sjevernoj Hrvatskoj već od prvog dana provedene su brojne volonterske aktivnosti, a samu smo manifestaciju otvorili Volonterskim doručkom u prostorijama Volonterskog centra Zagreb.

Knjižnice grada Zagreba održale su 8 radionica gdje je 20-ak volontera poklonilo preko 60 volonterskih sati. U Gradskoj knjižnici održane su radionice informacijske pismenosti za osobe treće životne dobi. Individualni pristup i rad „jedan na jedan“ privukao je iznimno velik interes starijih osoba koje imaju želju naučiti samostalno se koristiti računalom, pametnim telefonom ili tabletom.

Volonterke Udruge Smiješak za sve i volonteri Ine uređivali su Dječji dom Laduč, podružnicu Dječjeg doma Zagreb. Naoružani osmijesima, dobrom voljom, valjcima, bojama i krpama, volonteri INE od jutra su bojili dječje spavaonice, a Smiješkove volonterke su ih očistile i odmah pripremile za korištenje. „Svatko od nas je lijep te tako krasi ovaj svijet.“ poruka je koja je presretnu djecu dočekala na zidu njihovog dnevnog boravka.

Udruga Smiješak za sve okupila je i više od 700 djece iz zagrebačkih osnovnih i srednjih škola, 60 volontera te 12 glumaca i gosta iz Ministarstva kulture i Muzičke akademije, koji su prvog dana manifestacije sudjelovali u akciji „Dekica za snove“ koja se provodi već drugu godinu na 12 lokacija iz 14 škola i jednog vrtića. Ta čarobna bajka čitanja na plavim dekicama zelenih površina grada, postala je događaj o kojem svi pričaju i u kojem brojne škole žele sudjelovati.

Brojne su se aktivnosti proteklih dana događale i na zapadu Hrvatske. Volonteri su proveli niz kreativnih i edukativnih radionica i predavanja od kojih izdvajamo one Udruge Kocka s Raba čiji su volonteri vodili plesnu i radionicu step-aerobika, uz radionice jezika, kreativne radionice i razne sportske radionice koje u Kocki redovito provode volonteri. U manifestaciju su se uključili i učenici volonteri OŠ Omišalj, Ekonomske škole Mije Mirkovića i Gimnazije Andrije Mohorovičića koji su prikupljali potrepštine za naše sugrađane u potrebi, koje su zatim volonteri Socijalne samoposluge Kruh Sv. Elizabete sortirali i podijelili. Očekuje nas još mnogo aktivnosti, od radionica, do čišćenja okoliša i uređenja prostorija, igranja društvenih igara, kuhanja za potrebite, festivala i sajmova.

U južnoj Hrvatskoj prvi dan Dana volonterskog rada u organizaciji Volonterskog centra Udruge “MI” – Split obilježen je u ponedjeljak konferencijom “Pokretačka snaga volontiranja, na kojoj su sudjelovali mladi volonteri srednjoškolci te brojni predstavnici civilnog i javnog sektora. Održana je tribina mladih na temu motivacije za volontiranje i dobrobiti volontiranja među srednjoškolcima. Predstavljena je i organizacija velikih volonterskih akcija poput Splitskog polumaratona (400 volontera), Festivala mediteranskog filma Split (50 volontera), te akcije „72 sata bez kompromisa“ koja okuplja više od 300 volontera.

U Društvu multiple skleroze Split kroz cijeli tjedan izrađuju se prigodni kreativni ukrasi (narančasto cvijeće od krep papira), poruke podrške za oboljele od MS te poruke koje osvještavaju predrasude prema oboljelima, koje će biti postavljene na simbolični zid predrasuda koje će sudionici zajedno sa oboljelima srušiti prilikom obilježavanja Međunarodnog dana MS 30.05.2018. Na akciji u utorak sudjelovalo je 19 volontera, učenika Obrtničke škole i ostalih volontera Udruge.

Što se događalo u istočnoj Hrvatskoj? “Pokreni se! Volontiraj!” volonterska je akcija koju su organizirali Udruga Oppidum i Obrtnička škola Požega čijih je 15 učenika sudjelovalo u uređenju dječjeg igrališta i druženju s korisnicima Mi – udruge roditelja i osoba s poteškoćama u razvoju. Budući soboslikari na ovaj su način promovirali svoju struku, ali i osjetili kako volontiranje može pozitivno utjecati na njih same, dok su volonterke škole dan provele družeći se s korisnicima udruge.

Dvanaest volontera Udruge Zvono iz Belišća uredilo je dvorište rehabilitacijskog kampa Citadela. U njemu svakodnevno u sklopu radno okupacijskih radionica osobe s invaliditetom uređuju vrt i uzgajaju povrće i začinsko bilje, a jednom godišnje na Citadeli se održava i Forest Art festival.

Organiziranjem i uključivanjem u razne volonterske aktivnosti usmjerene na poboljšanje kvalitete života, brigu o najranjivijim skupinama, na dijeljenje i učenje novih znanja i vještina i poklanjanje našeg najdragocjenijeg resursa – vremena, dokazujemo da volonteri nisu samo pomagači nego pokretači i nositelji pozitivnih promjena.

Do kraja manifestacije Hrvatska volontira preostala su još tri dana i mnoštvo aktivnosti koje će se održati diljem Hrvatske i u koje će se uključiti nekoliko tisuća zavolontiranih građana.

 

Zavolontiraj se i ti!